ChristenUnie op bezoek bij PIO

PIO.jpgdinsdag 11 juni 2024 18:35

 Afgelopen dinsdag heeft een afvaardiging van de fractie van de ChristenUnie de vergadering van het PIO bijgewoond. PIO is de afkorting van Platform Informele Ondersteuning. Het PIO is een netwerk van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oldebroek. De aangesloten vrijwilligersorganisaties zetten zich in in het sociaal domein. Deze organisaties zijn bij het PIO aangesloten om informatie en kennis te delen, signalen op te sporen en te benoemen en knelpunten op te sporen.

De ChristenUnie is onder de indruk van de vele organisaties die aan tafel zitten bij het PIO. Mooi om te zien hoeveel er gebeurt in de gemeente Oldebroek en hoeveel vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor een ander. Het is voor de fractie erg nuttig om te horen wat er speelt en waar diverse organisaties mee bezig zijn.

Bij veel organisaties die hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben, leeft het idee dat er meer mensen zijn die hun hulp nodig hebben, maar dat zij zich niet melden bij de organisaties. De schroom die er is om hulp te vragen wordt breed herkend en met elkaar gedeeld. De rekenkamer gaat binnenkort het armoede beleid van de gemeente Oldebroek onderzoeken. De rekenkamer is een onafhankelijke onderzoeker, die het beleid van gemeenteraden onderzoekt en kijkt hoe effectief het beleid is. Veel organisaties hopen dat uit dit onderzoek aanbevelingen uit komen waar ze aan de slag kunnen.

Labels

« Terug