Gemeenteraad stelt Integraal huisvestingsplan vast

samen+recht+doen.pngdinsdag 11 juni 2024 18:53

In de commissievergadering van februari is de ontwikkelagenda onderwijs en kinderopvang vastgesteld. Hierin staat beschreven welke visie gemeente en schoolbesturen hebben op de toekomt van onderwijs en kinderopvang. Goede huisvesting is voor nu en de toekomst erg belangrijk en voorwaardelijk om die visie te realiseren.

In de commissievergadering van 16 mei bespraken de commissieleden het Integraal huisvestingsplan (IHP). Hierin staat beschreven hoe de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van onderwijs en kinderopvang nu is.

We konden constateren dat er de afgelopen jaren veel geinvesteerd is in de huisvesting  van de scholen en de opvang. Er zijn veel nieuwe gebouwen gerealiseerd en er zijn nog gebouwen in ontwikkeling. Iets waar de gemeente trots op kan zijn. Het IHP wil vooruit kijken. Wat hebben we in de toekomst nodig om te zorgen dat alle schoolgebouwen geschikt zijn voor het geven van goed onderwijs?

Renovatie en verduurzaming zijn thema’s die nog niet in het IHP voorkomen helaas, omdat dat nog geen wettelijke taak van de gemeente is. In de toekomst zal dit waarschijnlijk wel wettelijk geregeld worden.

We zijn dan ook blij dat er in het IHP staat dat zodra renovatie (en verduurzaming) bij wet geregeld is, er overleg zal zijn met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om te komen tot een ontwikkelagenda waarin renovatie en de duurzaamheidsambities worden opgenomen en de financiën op dat punt worden uitgewerkt! We hopen dan ook dat die wetgeving nu snel zal komen.

Labels

« Terug