Zeuven varianten voor Zeuven Heuvels

maandag 11 februari 2013 18:44

Het bedrijventerrein Zeuven Heuvels in Wezep is een lastig dossier voor de gemeente. In de raadsvergadering van 31 januari hebben we er over gesproken. De sanering van dit bedrijventerrein was destijds één van de voorwaarden van de provincie om in te stemmen met de ontwikkeling van bedrijventerrein Hattemerbroek. Alle fracties waren het er wel over eens dat er wat moet gebeuren maar het financiële plaatje is een probleem.

De plannen waren zo mooi! 

Een groot nieuw bedrijventerrein in de oksel van de A28 en de A50. De provincie Gelderland was enthousiast over de samenwerking van Hattem, Heerde en Oldebroek in deze. Één van de voorwaarden was de sanering van enkele verouderde bedrijfsterreinen waaronder de Zeuven Heuvels in Wezep. Dat verlies zou geen probleem zijn want we gingen miljoenen verdienen.

Hoe anders is de situatie anno 2013. Het bedrijventerrein de Zeuven Heuvels heeft inmiddels de bestemming natuur gekregen conform de overeenkomst met de provincie. Met als gevolg een onzekere situatie voor de ondernemers die er hun bedrijf hebben, plannen willen maken, daarin hebben geïnvesteerd,  en ook voor de verschillende verenigingen die er hun onderkomen hebben. Er is geen geld om tegemoet te komen in de kosten voor verplaatsing en met de huidige bestemming zit vrij wel alles op slot. 

Hoe nu verder: 

Als fractie van de ChristenUnie vinden we dat we als raad hier een verantwoordelijkheid in hebben. We kunnen niet maar zo zeggen we hebben geen geld. Er moet een oplossing komen.

In de motivatie tot verschuiving van het accent naar H2O hebben we destijds de ondernemers meegekregen, we voelen ons daarom ook naar hen verantwoordelijk om in de gegeven moeilijke omstandigheden toch naar een optimaal goede, maar wel haalbare en betaalbare oplossing te zoeken. 

Het college heeft een zevental mogelijkheden gepresenteerd die variëren van niets doen tot varianten met mogelijkheden voor natuur, recreatie, zorg, sport of woningbouw. Allemaal erg summier en wat ons betreft niet voldoende realistisch, met name de financiering variërend van 1 tot 5 miljoen is een probleem.

Alle fracties vonden dit geen goed kader om de bevolking te raadplegen. We zijn dan ook blij dat het college wat ons betreft goed heeft geluisterd naar de discussie in de voorafgaande commissievergadering en nu voorstelt om: “met een adequaat plan te komen in samenspraak met alle betrokken partijen”. Dus opnieuw in overleg en nog eens goed alle mogelijkheden en onmogelijkheden bekijken. Waar wij dan in het bijzonder naar de rol van de provincie kijken. 

Als fractie van de ChristenUnie hebben we daar wel als voorwaarde aan verbonden dat we minimaal half jaarlijks op de hoogte worden gehouden, dit is ons toegezegd. 

Engbert Jan Ruitenberg

 

De zeven gepresenteerde varianten zijn in te zien op: http://www.oldebroek.nl/gemeenteraad/Raadscommissies/Commissie_Ruimte_en_Grond/Vergaderingen_commissie_Ruimte_en_Grond/2013/Commissie_Ruimte_en_Grond_16_januari_2013/Bijlage

Labels

« Terug

Reacties op 'Zeuven varianten voor Zeuven Heuvels'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.