Pas op de plaats met alcohol

P.H. Graansmamaandag 11 februari 2019 15:58

De maand januari stond voor mij in het teken van de “drooglegging”, een maand lang geen alcohol consumeren. Aanleiding hiervoor was de door de ChristenUnie ingediende motie in de gemeenteraad, om in navolging van het nationale preventieakkoord, ook tot een lokaal preventieakkoord te komen. Een akkoord dat de aandacht vestigt op de negatieve gevolgen van roken, overgewicht en alcoholgebruik en daarin stappen neemt om zo de gezondheid van de Nederlanders te verbeteren. Om zelf te ervaren wat ‘de gevolgen’ zijn van minderen met alcoholgebruik heeft onze fractie meegedaan met de 30 dagen actie van #ikpas 

Na een maand waar het alcoholgebruik vaak toch wel wat hoger ligt dan normaal was het vanaf 1 januari afgelopen met deze versnapering. Was het moeilijk om nee te zeggen tegen alcohol, last van ‘afkickverschijnselen’, moeilijke momenten etc.? Nee, gelukkig niet!

Je kunt natuurlijk prima functioneren zonder alcohol, het is een genotsmiddel, geen eerste levensbehoefte. Maar zo’n maand bewust passen geeft je wel wat meer inzicht op de plaats van alcohol in onze maatschappij. 

Voor een product waar de grens tussen recreatief gebruik en misbruik erg klein is, is het verbazingwekkend goed verkrijgbaar en geaccepteerd. In een maatschappij waar roken en rokers steeds meer in de marge worden gedrukt, kun je probleemloos aan alcohol komen en het gebruiken. Stuntaanbiedingen van shag of sigaretten zal je niet tegenkomen, maar voor bier, wijn en andere dranken hoef je de wekelijkse folders maar open te slaan. Supermarkten hebben een flink aantal schappen ingeruimd voor allerlei variaties van alcoholische drank. Maar waar roken vooral (gezondheids-)gevolgen heeft voor de roker zelf, heeft (mis-) gebruik van alcohol vaak ook nog gevolgen voor anderen. Naast de gezondheidsgevolgen kan alcoholmisbruik ook leiden tot ontwrichte relaties, verlies van werk, en gevaar voor derden, bijvoorbeeld in het verkeer.  

Het gebruik van alcohol brengt verantwoordelijkheden met zich mee en het is goed om je eigen alcoholgebruik onder ogen te zien en te ervaren wat een maandje passen voor je doet, lichamelijk en geestelijk. Maar ook richting onze kinderen, een mooie periode om je eens af te vragen wat voor voorbeeld ben jezelf voor hen die hun weg daar nog in moeten vinden? 

Alcohol is verweven door onze hele maatschappij. Wat mij opviel tijdens de maand passen is dat je vaak meewarig wordt aangekeken als je een drankje afslaat, ben je dan opeens zielig en te beklagen? Moeten we ons niet eens afvragen of het echt wel normaal is in deze maatschappij dat we na het beoefenen van een sport aan de drank gaan, zeker als daar ook nog jeugdleden bij zijn?  Is het echt normaal dat ouders bij een theatervoorstelling van hun kind (leefttijd 4+) aan het begin van de middag met een biertje in de hand in de rij staat te wachten voordat ze de zaal in mogen? Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk van de afgelopen maand. 

Wil ik daarmee zeggen dat we alcohol dan maar helemaal moeten verbieden? Nee, maar een maandje ‘passen’ wakkert wel het besef aan dat het gebruik van alcohol in onze maatschappij best eens wat nuchterder J bekeken mag worden! 

Popke Graansma

Voor verder info zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord 

www.ikpas.nl

« Terug

Reacties op 'Pas op de plaats met alcohol'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.