Positief de schouders eronder zetten

H.W. van Bergeijkmaandag 08 april 2019 12:20

“Pessimisme over samenleving groeit” kopte vorige week het Sociaal en Cultureel Planbureau in de dagbladen. Nederlanders hebben steeds minder vertrouwen in de samenleving. Milieu en klimaat spelen daarbij een grote rol.

Het aantal pessimisten groeit niet alleen maar zijn op dit moment ook in de meerderheid (60%). Met name hoger opgeleiden blijken pessimistischer geworden. De verklaring voor de groeiende somberheid wordt toch vooral gezocht bij de verslechterende koopkracht. Maar ook milieu en klimaat worden gezien als maatschappelijke problemen. Er zijn zorgen over klimaatverandering en dat de kosten voor het klimaatbeleid te hoog zijn voor de consumenten. Echter tot de meest genoemde problemen behoren de manier van samenleven en de integratie en immigratie. Het SCP concludeert tenslotte dat hoewel dat algemeen wordt aangenomen dat meningsverschillen in Nederland toenemen dit niet blijkt uit de onderzoeksresultaten. Maatschappelijke tegenstellingen zijn kennelijk in werkelijkheid minder scherp dan ze lijken.

De verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten zijn een enorm succes geworden voor Forum voor Democratie. Voorman Thierry Baudet appelleert met zijn partij aan de boosheid van de inwoners van ons land. Er is veel aandacht voor uitersten in debatten. Maar we vergeten dat de meeste mensen zich “in het midden” bevinden. Boosheid wordt ons aangepraat. Boos aan de zijlijn roepen is veel te gemakkelijk in mijn ogen.

Laten we ons vooral druk maken over onze samenleving en ons elkaar inspannen het beste te bereiken voor al onze inwoners. Daar wil ik mij als lid van de ChristenUnie met volle overgave voor inzetten. Doet u mee!

Henk van Bergeijk

« Terug

Reacties op 'Positief de schouders eronder zetten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.