Ruimte om te wonen (column)

maandag 05 juli 2021 12:19

Woningbouw is op dit moment één van de meest urgente taken voor de politiek. Ook in Oldebroek zullen we flink moeten bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen. Er zijn in gemeente Oldebroek nog verschillende bouwlocaties maar deze zijn niet toereikend. We zullen moeten zoeken naar locaties waar we nieuwe huizen kunnen bouwen. Een belangrijke vraag is dan welke huizen willen we bouwen maar ook waar en hoe.

De vanzelfsprekendheid van een nieuwe wijk met zoveel mogelijk huizen op een klein plekje is wat ons betreft over. We denken dat er aan de randen van de bebouwing mogelijkheden zijn om overloop gebieden te maken waar steen meer geleidelijk over gaat in groen.

Naast nieuwbouw is er nog veel potentieel aan steen (huizen) wat nog meer benut kan worden. Er staan veel grote huizen in Oldebroek waar prima meerdere gezinnen samen kunnen wonen. Strakke regelgeving was vaak de reden dat dit niet gebeurde.

Als fractie van de ChristenUnie zijn we dan ook blij met de beleidsnotitie ‘kleinschalige woningbouw initiatieven’ die in de raadsvergadering van 3 juni is vastgesteld. Door het vaststellen van deze notitie is er een ruimer beleid gekomen voor het toepassen van inwoning, woningsplitsing en (pre) mantelzorg woningen. Iets waar wij als ChristenUnie al jaren voor pleiten.

Omdat we zien dat ouderen langer zelfstandig thuis (willen) blijven wonen is het van belang dat we ruimte geven om met elkaar onder één dak te wonen en zo te zorgen voor elkaar. Dat kan nu door de nieuwe regelgeving gemakkelijker gerealiseerd worden.

We hopen dat met dit beleid meer inwoners hier gebruik van gaan maken omdat het goed is voor jong én oud. Inwoners die een gezamenlijke woonvoorziening delen kunnen voor elkaar zorgen en het zorgt voor meer doorstroming op de woningmarkt.

We zijn benieuwd naar de uitwerking van dit nieuwe beleid en horen graag uw ervaringen op: info@oldebroek.christenunie.nl

Fractie ChristenUnie Oldebroek

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Popke Graansma en Arno Hardonk

Labels

« Terug

Reacties op 'Ruimte om te wonen (column)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.