Belasting betalen is niet leuk

golden-3346988_1920.jpg22-02-2022 13:29 22-02-2022 13:29

Belasting betalen is iets wat veel mensen niet echt leuk vinden. Koop je iets nieuws dan zie je wat je krijgt en betaal je met plezier want het is de prijs waard. Met belasting betalen is dat niet zo. Je ziet niet direct wat je krijgt. Dingen die je min of meer vanzelfsprekend vindt zoals dat het afval opgehaald wordt of dat het afvalwater afgevoerd wordt via het riool kosten echter wel geld. We noemen dat in deze gevallen een doelbelasting. De gemeente mag alleen de werkelijk gemaakte kosten doorbereken. Dit tarief is wel afhankelijk hoe de gemeente dit georganiseerd heeft. Hierover straks meer.

Andere kosten zoals; onderhoud openbaar groen, wegen, onze veiligheid, sociale zaken, jeugdzorg maar ook subsidies voor sport en cultuur worden grotendeels betaald door de landelijke overheid. De gemeente krijgt een bijdrage uit het zo genoemde gemeentefonds. Dat geld wordt ook weer door ons allemaal betaald door bijvoorbeeld loonbelasting of inkomstenbelasting. Dit is echter niet toereikend om alle kosten te betalen en de gemeente mag een extra belasting heffen, de onroerendezaakbelasting (OZB). Deze belasting wordt geheven als een percentage van de waarde van de eigen woning of niet-woningen zoals bedrijfspanden.

Hoeveel belasting er betaald moet worden wordt bepaald door de gemeenteraad. Er worden keuzes gemaakt in wat voor een gemeente we willen wonen. Welke voorzieningen willen we, een zwembad een bibliotheek?  Maar ook hoe vaak moeten de bermen gemaaid en hoeveel willen we de minima ondersteunen of welke zorg willen we leveren aan mensen die zich minder goed kunnen redden. In deze verkiezingstijd worden er allerlei beloftes gedaan door partijen voor wat ze willen. Dat u dat dan uiteindelijk zelf betaalt, wordt er meestal niet bij verteld.

De ChristenUnie staat voor goede voorzieningen en hulp bieden aan hen die het nodig hebben. We zetten ons in om de woonlasten (gemeentelijke belastingen) niet te verhogen. Een veelgehoorde opmerking in deze campagnetijd is dat de gemeente de belastingen alleen maar laat stijgen. We willen dat graag weerleggen door de feiten te noemen. We benoemen de afvalstoffenheffing en de OZB.

Afvalstoffenheffing

Zoals geschreven is de afvalstoffenheffing een doelheffing. De werkelijke kosten worden doorberekend. We hebben als de gemeente de verplichting om mee te werken aan de landelijke doelstelling om afval beter te scheiden. In 2020 moesten we op 100 kg restafval per huishouden zitten. We zaten toen al jaren op 230 kg en dat bleef ook na verschillende publiciteitscampagnes nagenoeg gelijk. Omdat we veel te hoog zaten kregen we boetes van het Rijk die elk jaar hoger (zouden) worden. Het tarief voor de afvalstoffenheffing was in 2019 € 261,=  in 2020 was dat, door die boete, al opgelopen naar € 310,=. Als we niets zouden doen zou het tarief nog verder stijgen. De gemeenteraad heeft toen unaniem besloten om diftar in te voeren met een basistarief van € 187,= en € 8,- per lediging van de container. In 2021 heeft u een aanslag gehad van € 187,= voor het basistarief, toen was immers nog niet bekend hoe vaak de container aan de weg werd gezet. Dit jaar hebben we het basistarief al iets kunnen laten zakken naar € 175,= en hebt u de afrekening gehad voor het aantal keren dat u de container in 2021 aan de weg heeft gezet. Iedereen die de container minder vaak dan 17 keer aan de weg gezet heeft is voor dit jaar al voordeliger uit dan in 2020. Maar u moet zich realiseren dat als we niets gedaan hadden, dat dan het vaste tarief (door de oplopende boetes) ongetwijfeld veel hoger geweest. Na de invoering van diftar is het restafval inmiddels gedaald naar 100 kg maar we zijn er nog niet want in 2025 wordt van ons verwacht dat we op 30 kg restafval zitten. Dus wilt u uw gemeentelijke aanslag van 2022 vergelijken houdt er dan rekening mee dat u in 2021 niet het volledige bedrag in rekening heeft gekregen.

OZB

De OZB wordt geheven naar een percentage van de waarde van de woning. Een veelgehoorde opmerking is dat met de oplopende huizenprijzen er steeds meer OZB betaald moet worden. Dat is een misvatting, want het totaalbedrag wat de gemeente jaarlijks int blijft behoudens de correctie voor inflatie gelijk. We zullen met een voorbeeld dat duidelijk proberen te maken.

Een denkbeeldige gemeente heeft 100 woningen met allemaal een WOZ-waarde van € 400.000,= het tarief van de OZB is 0,1%. Elke woningbezitter betaald dus € 400,= en de gemeente ontvangt totaal € 40.000,=. Door het stijgen van de huizenprijzen stijgt de waarde van de woningen ook in deze gemeente, echter niet alle huizen stijgen evenveel in waarde. Een kwart blijft gelijk (woningen A), de helft stijgt naar € 450.000,= (woningen B) en een kwart stijgt naar € 500.000,= (woningen C). De totale waarde van alle woningen wordt dus:

25 A woningen x 400.000 = 10.000.000

50 B woningen x 450.000 = 22.500.000

25 C woningen x 500.000 = 12.500.000

Totaal 45 miljoen

We gaan ervan uit dat er een inflatie is van 2% dan wordt het totaalbedrag wat de gemeente int voor OZB € 40.800,= (40.000 + 2%). Het tarief wordt dan 0,0907%.

De eigenaren van de A woningen betalen dan: € 362,80, B betaalt € 408,15 en C € 453,50

 Als de waarde van een woning niet meer stijgt dan gemiddeld, is er alleen verhoging door inflatie. Als de gemeenteraad heel veel geld uitgeeft en de begroting niet rond krijgt kunnen ze besluiten om het tarief voor de OZB te verhogen. Daar kan een gegronde reden voor zijn, dat er bijvoorbeeld een nieuw zwembad wordt gebouwd of een dure nieuwe weg aangelegd. In 2020 is het tarief eenmaal met 5% (€ 20,= voor een gemiddelde woning) verhoogd. Door de enorme tekorten op de Jeugdzorg was de begroting toen niet sluitend te krijgen. De gemeenteraad heeft toen unaniem met pijn in het hart dit besluit moeten nemen. Als ChristenUnie zullen we ons best blijven doen om de voorzieningen op pijl, en de kosten in de hand te houden.

Kwijtscheldingsbeleid

Mocht u uw gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen dan kennen we binnen de gemeente een kwijtscheldingsbeleid. De gemeente kan de belastingen voor afvalstoffenheffing of rioolheffing kwijtschelden als u onvoldoende inkomen heeft om deze te betalen. Mocht u denken dat deze situatie op u van toepassing is dan kunt u zich makkelijk melden via het kwijtscheldingsformulier op de gemeentelijke website.

Labels

« Terug