ChristenUnie Oldebroek op bezoek bij WHC

Bezoek WHC 3.jpg12-02-2022 19:47 12-02-2022 19:47

WEZEP - Afgelopen zaterdag 12 februari 2022 brachten een aantal (kandidaats)raadsleden van de ChristenUnie een bezoek aan WHC. De bezoekers werden ontvangen door de voorzitter van WHC, Henri van Beek en de secretaris van WHC Jaap Jonkman. Zij spraken met hen over het haalbaarheidsonderzoek om het sportpark Mulderssingel te verplaatsen naar de locatie aan de Voskuilerdijk en de huidige locatie geschikt te maken voor nieuwbouw van woningen.

Lijsttrekker Popke Graansma, de afscheidnemende Engbert Jan Ruitenberg en de kandidaat-raadsleden Wim-Henk Peggeman en Geerco André werden bijgepraat over de voor- en nadelen van een eventuele verhuizing voor WHC. Om op deze wijze ook vanuit de vereniging goed geïnformeerd te worden over hun visie op dit project, want een eventuele verplaatsing heeft natuurlijk een grote impact op de club.

WHC heeft een lange geschiedenis op sportpark Muldersingel waar vele generaties voetballers al tientallen jaren sportieve successen meemaken. Een groot aantal vrijwilligers is dagelijks bezig met onderhoud van het sportpark en honderden kinderen ontwikkelen er wekelijks hun voetbalkwaliteiten. Het WHC-terrein is dan ook meer dan een ontmoetingsplek voor heel veel inwoners van Wezep.

Het onderhoud en vooral de duurzaamheid van het sportpark staat onder druk. De energielasten zijn enorm en er zijn dure investeringen nodig om de huidige gebouwen te renoveren en te verduurzamen. Het verplaatsen van het sportpark kan een win-win situatie opleveren. Voor WHC een mooi duurzaam en toekomstbestendig sportpark wat weer tientallen jaren mee kan en voor de inwoners van Wezep een vrijgekomen locatie waar veel nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Woningen waaraan binnen de gemeente Oldebroek een grote behoefte is.

Komende weken bespreekt de gemeenteraad de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.  De raad is daarbij in de gelegenheid om aan te geven wat zij van de eerste resultaten van het haalbaarheidsonderzoek vindt. Ook of het haalbaarheidsonderzoek al dan niet voorgezet moet worden en zo ja, waar moet bij verdere uitwerking van de plannen rekening mee gehouden worden. ChristenUnie vindt het belangrijk dat het proces goed wordt doorlopen en alle betrokken goed worden gehoord. We vinden het belangrijk om op locatie te kijken en mensen te spreken. Zodat we alle belangen zowel van de club en omwonenden kunnen wegen in relatie tot het algemeen belang.  Op deze manier kunnen we samen bouwen aan een sportief en leefbaar Oldebroek.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

bezoek WHC 1

Bezoek WHC 2

Bezoek WHC 5 nieuwe locatie

Labels

« Terug