Aandacht voor energiearmoede

Samen Recht Doen.png06-02-2023 20:23 06-02-2023 20:23

Veel mensen ervaren in  deze tijd dat alles duurder wordt. Vooral de energieprijzen gingen hetafgelopen jaar zeer fors omhoog. Voor veel mensen is energie haast onbetaalbaar geworden. De ChristenUnie fractie in de gemeenteraad van Oldebroek vroeg middels een motie, die door alle fracties in de raad werd ondersteund, aandacht van het college voor de mensen die hun energie vrijwel niet meer kunnen betalen. Zijn er mogelijkheden om deze mensen extra te ondersteunen?

Op 19 januari 2023 besprak de commissie Samenleving en Bestuur de eerste reactie van het college op deze motie.

Het college zette in een informerende nota alle bestaande mogelijkheden op een rij die er al zijn voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben. Het rijk heeft ook een aantal maatregelen genomen o.a. door gemeente extra middelen te geven, die onder meer zijn bedoeld voor de extra inzet die nodig is. Conclusie is dat meer mensen schuldhulpverlening kunnen krijgen. De gemeente zet in op vroeg-signalering. Hoe eerder financiële problemen worden ontdekt en mensen worden geholpen, hoe meer je kunt voorkomen dat schulden oplopen.

Daarnaast heeft het college gekeken naar de omliggende gemeenten. Eensgezind optrekken en elkaar goed informeren is belangrijk.

Veel regelingen moeten nog uitgewerkt worden. Zo wordt er onderzocht of het mogelijk is mensen te ondersteunen in het vervanging van oude koelkasten of wasmachines door energiezuinigere  apparaten.

In het tweede kwartaal van 2023 zal het KWIZ (een bureau voor onderzoek, advies en informatiemanagement in het sociaal domein) onderzoek doen naar de groep mensen die het meest last hebben van de hoge energieprijzen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal besloten worden of er nog meer maatregelen genomen moeten worden en kunnen eventueel mensen ook actief benaderd worden door de gemeente om hen waar nodig en gewenst te ondersteunen.

In de bespreking werd door de ChristenUnie en de alle andere fracties de ingezette lijn van het college gesteund.

Als ChristenUnie fractie zijn we blij met de aanpak van het college en kijken we uit naar de uitkomsten van het vervolgonderzoek.

Een overzicht van verschillende regelingen die u kunnen ondersteunen vindt u op:

https://www.oldebroek.nl/Onderwerpen/Werk_uitkering_en_bijstand/Extra_s_bij_laag_inkomen.

Labels

« Terug