Ieder mens is van waarde, over het uitvoeringsplan re-integratie en participatie

Samen Recht Doen.png06-02-2023 20:31 06-02-2023 20:31

Ieder mens is van uniek en van waarde!

Als iemand zonder werk zit en geen inkomen heeft kennen we in Nederland de bijstand. In het uitvoeringsplan re-integratie en participatie beschrijft het college wat er door de gemeente gedaan wordt om iemand te begeleiden en te ondersteunen zodat ze weer zelfstandig in hun eigen inkomen kunnen voorzien.

Voor de periode 2023-2026 moet er een nieuw uitvoeringsplan komen. Het college vroeg de raad om mee te denken over dit plan. Als ChristenUnie fractie hebben we meegeven het belangrijk te vinden dat iedere inwoner van Oldebroek, of ze nu  betaald werk hebben of niet zich van waarde voelen.

De bijstand is bedoeld als vangnet als mensen zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien. Vanuit de gemeente is de begeleiding  er op gericht om mensen (weer) aan betaald werk te helpen. Maar wat als dat nu niet lukt? Moeten we dan alles op alles zetten om toch mensen maar aan het werk te krijgen, zeker gezien het tekort wat er op de arbeidsmarkt is?

Als ChristenUnie fractie hebben we meegegeven aan het college dat we het belangrijk vinden om in mensen te blijven investeren. Immers ieder mens is een door God geschapen persoon, met eigen talenten en vaardigheden. Die talenten en vaardigheden mogen ingezet worden voor de samenleving en voor het eigen welzijn. Dat hoeft overigens niet altijd betaald werk te zijn. Soms heeft iemand door omstandigheden voor kortere of langere niet de mogelijkheid om een betaald baan te hebben. Het economische nut hoeft dan ook niet altijd het criterium te zijn. Iemand kan ook als vrijwilliger, of in een beschutte werkplek, van betekenis zijn voor zijn omgeving. Er zal altijd gekeken moeten worden wat er in de specifieke situatie van een persoon de beste oplossing is.

Werkcoaches die mensen begeleiden mogen dat dan ook doen vanuit het vertrouwen in de mensen met wie ze werken en zij moeten voldoende tijd en ruimte krijgen om hun werk als begeleider te kunnen doen. Er zijn signalen dat de problematiek van mensen in de bijstand toeneemt en de afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt. Dan is het des te belangrijker dat de mensen die vanuit de gemeente er zijn om deze mensen te begeleiden daar voldoende tijd en middelen voor hebben.

Soms zijn er mensen die wel kunnen werken, maar dat niet willen en zelfs zwart bijverdienen. Deze mensen moeten worden aangepakt en als er sprake is van strafbare feiten moeten ze daar ook voor vervolgd worden.

Als ChristenUnie fractie zijn we blij dat het college serieus werk maakt van deze taak. Opkomen voor wat kwetsbaar is, samen recht doen! Dat is waar we met elkaar voor staan.

Labels

« Terug