De vreemdeling behandelen als onze eigen inwoner

samen+recht+doen.pngdonderdag 25 januari 2024 14:21

In de commissievergadering van 18 januari 2024 hebben we gesproken over de plannen van het COA m.b.t. de vestiging van een AZC aan de Bovendwarsweg. Het COA had een brief gestuurd naar de gemeente dat, als alle onderzoeken die nog nodig zijn positief zijn afgerond, ze medio februari een officiële aanvraag voor de vestiging van een AZC willen indienen. In de brief geven ze ook aan dat het COA een AZC van 300 mensen wil, voor een periode van 10 jaar.

Participatie vinden wij als ChristenUnie van groot belang. Voor de ChristenUnie moet het mogelijk zijn om concrete input te geven op een concreet voorstel van het COA. Wij vinden het als ChristenUnie dan ook goed om ná het indienen van de aanvraag van het COA, maar vóór eventuele behandeling in de raad en voordat we een reactie vanuit de gemeente sturen richting het COA, de betrokkenen te betrekken bij dit onderwerp. Dan kan er gesproken worden op basis van concrete voorstellen en dan kunnen de zorgen van omwonenden meegenomen worden.

De afgelopen maanden hebben fractieleden van de ChristenUnie al met een groot aantal omwonenden gesprekken gevoerd over de plannen van het COA. Gebleken is dat er onder de meerderheid van de directe omwonenden geen draagvlak is voor een AZC op dit moment. De fractie van de ChristenUnie begrijpt de zorgen ook heel goed en het is van groot belang dat deze zorgen worden meegenomen in de afwegingen die nog gemaakt moeten worden. We willen deze absoluut niet naast ons neerleggen, maar juist inbrengen bij het college om mee te nemen in de gesprekken met het COA.

We hebben veel zorgen en vragen geuit over de gevoelens van onveiligheid, de toename van criminaliteit, de angst voor incidenten, de mogelijke waardevermindering van de woningen. We willen dat er alles aan gedaan wordt om deze gevoelens van onveiligheid bij mensen weg te nemen door het nemen van goede maatregelen.

Zoals bijvoorbeeld:

  • Komt er een permanente bewakingspost, die dag en nacht bemenst is?
  • Is er cameratoezicht op het terrein en bij de ingang van het terrein?
  • Is er een contactpersoon, direct bereikbaar met een telefoonnummer voor de omwonenden die ze kunnen bellen in geval van overlast, waarna er ook direct actie ondernomen wordt?
  • We willen vooraf duidelijkheid over wat het aantal van 300 betekent. Hoe gaan die gehuisvest worden? We willen geen overvolle locatie. Waarom is deze locatie geschikt voor deze opvang??
  • We willen een goed omheind terrein. Geen doorgangen naar de parkeerplaats aan de A28, waar naar het schijnt nogal eens in drugs gehandeld wordt.
  • We willen duidelijkheid over hoe de mensen vanaf het AZC in Oldebroek of ’t Harde komen? Is de weg en het fietspad langs de weg wel voldoende breed voor deze aantallen mensen?

Daarnaast hebben we ook mensen gesproken die juist positief staan tegenover de komst van een AZC op deze locatie en mensen die ook goede herinneringen hebben aan de vorige periode dat er een AZC heeft gezeten. Ook deze geluiden nemen we serieus.

Voor de ChristenUnie is het een kernwaarde om onze naasten, onze medemensen, medeschepsels van God, barmhartig en rechtvaardig te behandelen. De vreemdeling willen we behandelen als onze eigen inwoners. Ieder mens heeft een veilig onderkomen nodig. Dat betekent dat we vluchtelingen willen opvangen, maar wel op een goede manier. Waarbij de rust en veiligheid voor de huidige bewoners én de asielzoekers én heel de omgeving wordt gewaarborgd. De vraag moet beantwoord worden: Wat is er nodig voor zowel asielzoeker als omwonenden om tot een goed geregelde opvang te komen?

Het is voor de ChristenUnie soms een strijd tussen hoofd en hart: we zien de nood en ellende onder asielzoekers in een systeem dat niet goed werkt, en dat daar vooral kinderen de dupe van worden vinden we echt onverteerbaar. Daartegenover zien we ook de problemen die kunnen ontstaan wanneer opvang niet goed geregeld wordt.

Op het moment dat de aanvraag er volledig ligt moeten de gesprekken met de omwonenden en het participatietraject worden gestart. Daarna zal de fractie van de ChristenUnie een standpunt over een mogelijke komst van een AZC innemen.

Fractie ChristenUnie

Labels

« Terug

Reacties op 'De vreemdeling behandelen als onze eigen inwoner'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.