Nieuwe algemene subsidieverordening vastgesteld

christenunie logo oldebroek afkorting vierkant_burned (3).jpgdinsdag 23 april 2024 12:41

In de afgelopen raadsvergadering is de nieuwe algemene subsidieverordening (ASV) vastgesteld. De algemene subsidieverordening regelt de manier waarop de gemeente subsidies verstrekt aan allerlei organisaties in de gemeente Oldeboek.

Voor veel van deze instellingen zijn de subsidie erg belangrijk. Sommige zouden zonder deze subsidie niet eens kunnen blijven bestaan.  Meer dan 80 organisaties ontvangen een subsidie.

In de nieuwe verordening is de verhouding tussen de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college goed geregeld. De raad stelt het beleid en de begroting vast. Dat is belangrijk, omdat subsidies daarin moeten passen. Het college voert het vastgestelde beleid uit en moet binnen de kaders van de begroting blijven. De raad kan dat controleren doordat het college hierover moet rapporteren

Dit draagt bij aan een grotere slagvaardigheid bij het uitvoeren van het beleid. Op alle terreinen waarop subsidies zijn verstrekt moeten actuele en inhoudelijke  beleidskaders zijn vastgesteld. Dat is voluit de taak van de raad.

De ChristenUnie, net als de overgrote meerderheide van de raad, kon zich goed vinden in deze nieuwe subsidieverordering en heeft met het voorstel ingestemd.

Fractie CristenUnie

Labels

« Terug

Reacties op 'Nieuwe algemene subsidieverordening vastgesteld'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.