Hoopverlening

Arno.jpgzaterdag 16 december 2023 08:36

Waar zal ik dit keer over schrijven? Niet over de oorlogsspanningen in Israël, niet over de geo-politieke spanningen rondom Rusland, ook niet over de politieke verkenning in Nederland en ook niet over mijn mening over wie met wie moet regeren. En ook niet over het klimaat of over onze verantwoording voor de mensheid, ons nageslacht en de schepping.

 Eerlijk gezegd? Ik zou niet weten wat ik over voormelde onderwerpen moet zeggen. Ik lees meningen in de krant. Talloze talkshows en/ of opinieprogramma’s spuien hun mening over voormelde onderwerpen over ons heen. De één roept dit, de ander vindt dit weer de grootste onzin. Ik hoor het aan en denk er het mijne van. Het houdt me allemaal wel bezig. Sommigen benoemen veel onrecht en/ of problemen maar oplossingen worden door anderen weer van tafel geveegd en noemen iets bangmakerij. Presentatoren en bn-ers die duiden van wat ze denken te zien voert mijns inziens vaak de boventoon in plaats van inhoudelijke verslaglegging van datgene wat er werkelijk gebeurt. Ik vraag  mij ook werkelijk af of politiek, media en kiezers daar beter van worden.

 Natuurlijk maak ik me ook zorgen over voedselzekerheid in de wereld en hoe het zal  gaan met alle spanningen in de wereld en de polarisatie om ons heen. Ik verbaas me over hoe sommige mensen bewust ophef en wantrouwen zaaien en vervolgens alleen luisteren om te reageren en te scoren in plaats van te luisteren om te begrijpen. Het doet me soms verdriet en andere momenten schud ik het van me af.

 Dan doe ik de televisie uit en kijk wat ik wel kan doen wat energie geeft en waarop ik niet leegloop. Door gewoon in je directe kring om me heen er te zijn. Samen met iemand genieten van mooie muziek, een grappig filmpje op internet, een wandeling op de hei met de hond, een gezellige maaltijd of een mooie bemoediging in een samenkomst waar ik mag horen dat er altijd hoop  en uitzicht is. Dat zorgt voor de nodige energie en hoop. In deze tijd hebben we daarom ook vaak kaarsjes aan en zorgen zo voor licht in de duisternis en verwijzing naar Hoop en durf om weer te vertrouwen op het goede dat overwint.

 Ik heb vertrouwen in veel mensen van goede wil en ik heb altijd nieuwe hoop dat we er met elkaar uit kunnen komen.

« Terug