CU fractie in gesprek met Profila zorg/EBC over beschermd wonen, maatwerkwoningen en de begeleiding die ze geven

samen+recht+doen.png19-04-2023 09:55 19-04-2023 09:55

Profila Zorg Oldebroek is bij veel mensen bekend als het Evangelisch begeleidingscentrum “EBC”. Sinds januari 2022 zijn Profila zorg, EBC Zorg en Stichting Grip op je leven samen Profila Zorggroep.

We werden als fractie tijdens dit werkbezoek gastvrij ontvangen met een kopje koffie en wat lekkers van een plaatselijke bakker. Twee cliënten van Profila zorg Oldebroek hebben hun verhaal verteld en welke begeleiding zij krijgen. De eerste cliënt vertelde over de begeleiding die hij nu krijgt van Profila Zorg binnen het project Beschermd Wonen Plus. In samenwerking met de WMO zorgt Profila Zorg ervoor dat jongeren onder de 23 jaar een jaar een woonunit op Parc de Zwijger kunnen bewonen en een adempauze hebben om met ondersteuning op zoek te gaan naar een woning. Mooi om te horen hoe een bewoner zelf de ervaring opdoet binnen dit traject.

Een waardevolle mogelijkheid die perspectief en uitzicht biedt en om te voorkomen dat jongeren in de maatschappelijke opvangen terecht komen door welke omstandigheden dan ook. Ook al is het een kleine woonruimte, deze client is blij met de geboden hulp om stappen de toekomst in te kunnen gaan zetten die hem een betere start geven.

Daarna hebben we met een bewoner van de Eikenhorst gesproken. Deze bewoner vertelde over hoe hij de kans gekregen heeft om tot rust te komen en vanuit rust met de begeleiding op ontdekkingstocht te gaan naar wat zijn werkelijke problemen waren. In het verleden een diagnose gekregen, die nu niet kloppend blijkt te zijn, maakt dat je dan jezelf anders tot het leven gaat verhouden. Heel indrukwekkend hoe hij vertelde over de hulp die hij ontvangt en hoe hij op de Eikenhorst de kans en de ruimte krijgt om zijn leven op orde te brengen als alles toch anders blijkt te zijn dan je altijd had gedacht.

Verder hebben we met elkaar gesproken over de maatwerkwoningen die de gemeente wil bouwen. In het kader van de uitvoering van het “Regiobeleidsplan en Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang” is de gemeente Oldebroek bezig met de realisatie van een 3-tal maatwerkwoningen aan de Feithenhofsweg. Zij doen dat in samenwerking met Profila Zorg en Omnia Wonen. Elke partner in dit project heeft een specifieke taak, dit is mei 2021 vastgelegd in een intentieovereenkomst. Profila Zorg heeft de kennis en kunde in huis om mensen die in aanmerking komen voor deze woonvorm te begeleiden.

De doelgroep die in een maatwerkwoning komt te wonen zijn mensen die niet in een gewone woonwijk of binnen een andere vorm van begeleid wonen kunnen leven. Ze hebben een rustige plek nodig om te wonen. Daar kunnen ze zelf tot rust komen en, zo nodig met begeleiding, weer zelfstandig wonen. Vaak blijven deze mensen nu nog onnodig lang in de maatschappelijke opvang of in woonwijken. Een maatwerkwoning is een vrijstaande woning voor 1 persoon op een rustige plek, vaak aan de rand van een wijk, in een omgeving waar weinig prikkels zijn. We hebben besproken hoe we als gemeente en zorgondernemer elkaar nodig hebben, elkaar kunnen steunen, maar zeker ook bevragen. Nu er een definitieve locatiekeuze is gemaakt kan de ruimtelijke procedure opgestart worden die de bouw van de woningen mogelijk maakt.

Na dit gesprek hebben we het terrein bij de Eikenhorst bekeken. We bezochten de woning, de verblijfsruimtes en de dagbestedingsplek. Daarna konden we vragen stellen, spreken over wat we voor elkaar kunnen betekenen én hoe we politiek en zorg met elkaar kunnen verbinden. Het was een leerzaam en indrukwekkend gesprek!

Fractie ChristenUnie Oldebroek

 

 

 

 

 

Labels

« Terug