Schoolzwemmen

samen+recht+doen.png24-04-2023 09:00 24-04-2023 09:00

Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2023 is uitgebreid gesproken over de door de fracties van de ABO en CVO ingediende motie “het opnieuw invoeren van schoolzwemmen”.

 Ook de ChristenUnie vindt het van belang dat alle kinderen leren zwemmen. In ons land met veel water en zwemmogelijkheden is het van levensbelang dat kinderen zich kunnen redden in het water.

 Omdat schoolzwemmen plaats vindt onder schooltijd  heeft de ChristenUnie de scholen in de gemeente Oldebroek benaderd met de vraag wat zij vinden van een herinvoering van het schoolzwemmen. Uit dit onderzoek bleek dat een ruime meerderheid van de scholen in de gemeente Oldebroek niets ziet in herinvoering van het schoolzwemmen!

Als belangrijkste argument werd gegeven dat het teveel lestijd kost.

 De ChristenUnie is het eens met de scholen die stellen dat zwemles de verantwoordelijkheid is van ouders. Het is niet juist om het leren zwemmen aan het onderwijsplan van scholen toe te voegen omdat enkele ouders niet in staat zijn zwemles te bekostigen.

 Ook blijkt dat indien ouders niet in staat zijn om zwemles te bekostigen zij daarvoor binnen onze gemeente gebruik kunnen  maken van verschillende regelingen, te weten: Jeugdfonds Sport en Cultuur en Fonds Kinderhulp. Ook statushouders moeten kunnen leren zwemmen. Stichting Vluchtelingenwerk weet hiervoor dan ook goed de potjes te vinden.

 Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat een ruime meerderheid van de scholen in de gemeente Oldebroek om diverse redenen geen voorstander is van het herinvoeren van het schoolzwemmen. De conclusie is dat herinvoering van het schoolzwemmen zeer ongewenst is en feitelijk niet haalbaar. De ChristenUnie heeft om deze redenen de betreffende motie dan ook niet gesteund.

 Tijdens de behandeling van deze motie kreeg de ChristenUnie het verwijt van de ABO dat voor de ChristenUnie het volgen van zwemlessen alleen mogelijk is voor kinderen van rijke ouders. De ChristenUnie gaf vervolgens aan afstand te nemen van deze opmerking aangezien de ChristenUnie een partij is waar het motto geldt: “gelijke kansen voor iedereen!” en dat juist bij herinvoering van het schoolzwemmen de ouders die het kunnen betalen worden bevoordeeld aangezien voor hen dan een kostenpost wegvalt. Ook werd door de ChristenUnie als reactie hierop gegeven dat de ChristenUnie een partij is die juist opkomt voor de zwakkeren in onze samenleving.

 

Daarom hebben we het college opgeroepen verder onderzoek te doen naar het gebruik van de ‘potjes’ die hiervoor zijn en als blijkt dat mensen die potjes niet weten te vinden hier actie op te ondernemen. Het college heeft toegezegd voor de zomer te komen met een verslag van dat onderzoek.

 

Labels

« Terug