ChristenUnie positief over Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)

gvvp.jpgmaandag 11 maart 2024 00:00

Woensdag 28 februari werd in de commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving het GVVP besproken. Een uitgebreid en goed uitgewerkt document duidelijke ambities. Belangrijk en goed dat inwoners uitgebreid zijn meegenomen in de totstandkoming van het GVVP d.m.v. enquêtes en inloopavonden. De verkeersveiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers heeft prioriteit en daar kunnen we voor 100% achter staan.

Als CU hebben we op diverse manieren gevraagd om meer aandacht in het nieuwe GVVP voor onze mindervalide inwoners (Lees hier meer) We zien een invulling van onze aandachtspunten terug in het plan. Ervaringen opgedaan tijdens onze ronde door Oldebroek met rolstoel en scootmobiel samen met wethouder Engberts, zien we duidelijk verwerkt in dit document. Daar zijn we blij mee en willen we de wethouder voor bedanken.

Daarnaast hebben wij de wethouder een aantal keer gevraagd - d.m.v. stellen van zowel schriftelijke als mondelinge vragen - alert te zijn op hoe het Openbaar Vervoer tegenwoordig in onze gemeente geregeld is. (Lees hier meer) Naar aanleiding van recent nog weer de gestelde technische vraag begrijpen we dat we als gemeente niet direct invloed hebben op de dienstregelingen, dit wordt provinciaal aangestuurd. Echter, er bereiken ons nu ook nog steeds signalen dat het OV niet goed werkt. De wethouder heeft ons toegezegd dat de aandacht voor de problemen blijft bestaan en dat er vanuit de gemeente actief gecommuniceerd gaat worden hoe inwoners hun klachten aangaande het OV ook rechtstreeks bij de Provincie in kunnen dienen, zodat deze gemonitord kunnen worden.

De noodzaak voor de afwaardering van de snelheid naar 30 km per uur op de Rondweg in Wezep zal te zijner tijd opnieuw worden onderzocht, we zijn blij dat de snelheid op de Zuiderzeestraatweg afgewaardeerd gaat worden in zowel Hattemerbroek als Oldebroek. Dit zal de verkeersveiligheid ten goede komen. Dit neemt niet weg dat er ook gewerkt zal moeten worden aan een oplossing voor de gevoelens van onveiligheid in de kern van Oldebroek, bijvoorbeeld de uitrit Boni/Zuiderzeestraatweg/Stationsweg. Ook wordt er nog dit jaar gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor een rondweg om de kern van Oldebroek.

Echter naast alle maatregelen die getroffen worden, mag er wat ons betreft forser ingezet gaan worden op handhaving, niet alleen op snelheid, maar zeker ook op asociaal parkeergedrag.

Unaniem is besloten dat komende raadsvergadering het GVVP als B-stuk afgehamerd zal worden.

 De fractie van de ChristenUnie Oldebroek.

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie positief over Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.