ChristenUnie Oldebroek deelt opnieuw groene kaart uit

IMG_6298donderdag 09 maart 2017 15:28

Zorg voor de schepping is één van de kernwaarden van de ChristenUnie. De ChristenUnie maakt zich sterk voor een betere toekomst voor de schepping en wil aandacht vragen voor duurzame initiatieven in de gemeente Oldebroek. 

Bij Geert Jan Prins van het bedrijf Will2Sustain staat het milieu centraal en wordt dewereld een stukje schoner. Vandaar dat de ChristenUnie vandaag een groene kaart heeft uitgereikt aan Geert Jan Prins. Will2Sustain is een adviesbureau uit Oldebroek dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO). Zij helpt organisaties en overheden met het verduurzamen en het in de praktijk brengen van MVO om zo te werken naar een toekomstbestendige, duurzame en circulaire economie. 

Dergelijke initiatieven wil de ChristenUnie voor het voetlicht brengen. Het lijken misschien druppels op een gloeiende plaat, maar op deze manier kunnen we de schepping weer een beetje beter doorgeven aan onze kinderen. 

“Gezamenlijk dragen wij een grote verantwoordelijkheid voor de schepping. Met dit initiatief wordt gestreefd naar een duurzame toekomst, iets wat de ChristenUnie van harte toejuicht en vandaag heeft willen onderstrepen met een groene kaart” aldus Popke Graansma, fractielid ChristenUnie Oldebroek.

Labels

« Terug