Uitslag peiling bezuinigingen 4

Uitslag peiling bezuinigingen 4

dorpsgesprekken en voorlichting over de woonkernen 31 56.36%  
ontwikkeling van bedrijventerreinen e.d. 15 27.27%  
handhaving (tegengaan van illegaal bouwen etc.) 15 27.27%  
advisering en ondersteuning maatschappelijke organisaties 20 36.36%  
begeleiding van jeugd 10 18.18%  
onderhoud van wegen, bermen, oppervlaktewater etc. 4 7.27%  
voorlichting over gezond leven, sport, bewegen etc. 42 76.36%

 

55 stemmen zijn uitgebracht in de maand december 2010