Uitslag poll subsidie en sport

Van 26 maart tot 7 april 2009 heeft de poll 99 reacties opgeleverd. Voor de uitslag zie onderstaand.

Wat is uw mening over subsidiëring en sport? S.v.p. maximaal 3 items aanklikken.


 

"Open antwoorden":

 1. naast jeugdleden ook sporten waaraan veel ouderen en gehandicapten deelnemen
 2. subsidie voor sporten, die aantoonbaar zelf zich goed inzetten om financien binnen te halen
 3. Er zijn ook ondernemers , denk aan fitness centra's in de gemeente, die actieviteiten aanbieden en nu concurentie ondervinden van gesubsidieerde sporten zoals Nordic walking streetdance aerobic steps, bodyfit, conditie training, circuit training. De zonnebank en sauna verhuur in het zwembad heeft ook al gezorgd voor een financiele aderlating.
 4. geen steun voor paardensport
 5. sporten voor gehandicapten stimuleren
 6. subsidieren minima
 7. Alleen ondersteunen bij het voorzien in de accommodaties de vereniging betaalt de eigen activiteiten.
 8. meer geld voor gehandicapten en laag-opgeleiden
 9. alleen minder valide sporten en alleen "arme"mensen budget geven om te sporten
 10. geen extra geld naar de paardensport
 11. Daarnaast faciliteren dat er goede faciliteiten( accomodatie en materialen) zijn en goede samenwerking tussen verenigingen onderling maar ook vooral met SCW, ouderenbonden etc. oa. om oneerlijke concurrentie te voorkomen
 12. steunen van sporten waar het geld niet over de balk wordt gegooid
 13. wel meer geld voor sport en zker voor binnenaccommodaties en eventueel kunstgras
 14. meer geld voor sport
 15. subsidiespeerpunt: richten op sporten die veel weinig draagkrachtigen beoefenen
 16. zorgen voor aanleg van kunstgras op allereerst de voetbalaccomodaties
 17. investeren op campagneniveau: de gezonde leefstijl (gelden uit WMO beleid)
 18. subsidie voor sporten die geen eigen accommodaties hebben en dardoor dus veel huur moeten betalen
 19. meer aandacht voor gehandicapten sport
 20. betere verdeling en niet alles naar voetbal
 21. zorgen dat Oldebroek een mooie skeelerbaan krijgt zodat d ejeugd uit de omgeving naar Oldebroek zal komen en trouwens wie de jeugd heeft heeft de toekomst
 22. evenemententereeinen aanleggen/aanwijzen voor grotere evenementen in de gemeente plaatsen Oldbroek en Wezep
 23. goede verdeling maken bij subsidieverlening, zodat iedere sport voor iedereen ongeveer gelijke contributie tot gevolg heeft
 24. skeelerclub
 25. onderhoud sporterreinen
 26. het wordt hoogtijd dat buitensportverenigingen in onz gemeente een kunstgrasveld krijgen.Kijk naar Elburg daar hebben voetbalverenigingen 1 of meerdere kuntgrasvelden, zo hoort het. er kan dan ook onder slechte omstandigheden gespoert worden en dat spaart velden
 27. skeelerclub Oldebroek
 28. skeelerclub
 29. zorgen voor voldoende betaalbare sportaccomodaties
 30. kunstgras bij voetbalverenigingen
 31. skeelerclub Oldebroek e.o.
 32. Alleen betalen voor leden uit je eigen gemeente, en niet voor leden uit andere gemeentes
 33. Skeelerclub
 34. subsidie voor evenementen en broodnodige dure investeringen zoals nieuwe asfaltbaan op skeeler/schaatsbaan
 35. ik moet mijn sport ook zelf betalen
 36. Skeelerclub Oldberoek (Wijhe Ruit)
 37. Ook sportverenigingen op zondag stimuleren en ondersteunen
 38. zolang clubs nog betalen geen subsidie, dan komt het in de verkeerde zakken
 39. subsidie verhogen
 40. misschien iets minder naar voetbal en meer naar andere sport b.v. skeeleren (hier gaat bijna nooit iets naar toe). Maar ja het lieverdje van de gemeenteraad is nu eenmaal voetbal
 41. Skeelerclub Oldebroek
 42. Steun voor de skeelersport in Oldebroek
 43. de gemeente wil ons aan het sporten hebben maar geld ervoor uitgeven homaar, ik ben lid van de skeelerclub en zou het in en in triest vinden als daar geen subsidie of haast niks meer heen zou gaan. Ook kijkend naar het aantal jeugdleden daar moet toch zeker aan gedacht worden.
 44. meer subsidie voor muziekverenigingen
 45. skeelerclub Oldebroek
 46. Nieuw asfalt skeelerbaan