Uitslag poll mate van samenwerking

Van 20 tot 25 februari 2009 hebben we een peiling gehouden waarop 78 bezoekers op onderstaande vraag als volgt hebben gereageerd. 

Oldebroek is een relatief kleine gemeente. Dat betekent dat we goed moeten afwegen wat onze ambities zijn en of dat betaald kan worden.

Daar hoort ook de vraag bij wat we zelf kunnen/moeten doen, en waarvoor met andere gemeenten kan worden samengewerkt. We geven 6 opties. Oldebroek moet…:

 

samenwerken voor kwaliteit, zelfs als dat meer geld zou kosten 6.41%  
samenwerken, zelfs als dat (op den duur) tot fusie van onze gemeente met anderen zou leiden 26.92%  
wel zelfstandig blijven, maar investeren in samenwerking gericht op versterking van de kwaliteit van dienstverlening 30.77%  
wel zelfstandig blijven, maar samenwerken als dat geld bespaart 11.54%  
zelfstandig blijven, maar met minder eigen (dure) specialismen, en die specialismen met andere gemeenten samen organiseren 21.79%  
zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven 2.56%