Uitslagen overige peilingen

Uitslag poll volksvertegenwoordiger

 

In de periode 27 juni tot en met 4 juli 2009 zijn 35 stemmen uitgebracht

     
     
gewoon het verkiezingsprogramma uitvoeren 31.43%  
met name een goede en snelle dienstverlening van ambtenaren aan burgers en bedrijven bevorderen 17.14%  
veel energie steken in strategische plannen en lange termijn-visies 22.86%  
vooral het college (financieel)controleren 14.29%  
weten wat er leeft (veel gesprekken voeren met burgers en werkbezoeken brengen) 62.86%  
zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn in de media 11.43%  
zichtbaar en merkbaar aanwezig zijn in straat, buurt, openbare gelegenheden (campagnes, markten etc.) 20%

Open antwoorden:

  • een christelijke politieke overtuiging uitdragen
               
  • De gemeente ordelijk en consistent besturen waarbij de principes van de partij duidelijk

             naar voren dienen te worden gebracht.

 
 

 

Van 20 tot en met 26 juni 2009 hebben 53 personen deelgenomen aan de peiling over een goede kandidaatstelling. De uitslag is als volgt:

de kwaliteit van de kandidaten 58.49%  
een goede balans tussen de kerk, kern en kwaliteit 37.74%  
een goede spreiding over de kerken 1.89%  
een goede spreiding over de woonkernen 1.89%  

Van 26 maart tot 7 april 2009 heeft de poll 99 reacties opgeleverd. Voor de uitslag zie onderstaand.

Wat is uw mening over subsidiëring en sport? S.v.p. maximaal 3 items aanklikken.


 

Van 20 tot 25 februari 2009 hebben we een peiling gehouden waarop 78 bezoekers op onderstaande vraag als volgt hebben gereageerd. 

Oldebroek is een relatief kleine gemeente. Dat betekent dat we goed moeten afwegen wat onze ambities zijn en of dat betaald kan worden.

Daar hoort ook de vraag bij wat we zelf kunnen/moeten doen, en waarvoor met andere gemeenten kan worden samengewerkt. We geven 6 opties. Oldebroek moet…:

 

samenwerken voor kwaliteit, zelfs als dat meer geld zou kosten 6.41%  
samenwerken, zelfs als dat (op den duur) tot fusie van onze gemeente met anderen zou leiden 26.92%  
wel zelfstandig blijven, maar investeren in samenwerking gericht op versterking van de kwaliteit van dienstverlening 30.77%  
wel zelfstandig blijven, maar samenwerken als dat geld bespaart 11.54%  
zelfstandig blijven, maar met minder eigen (dure) specialismen, en die specialismen met andere gemeenten samen organiseren 21.79%  
zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven 2.56%  

Burgerbetrokkenheid

Antwoordgegevens (aan deze poll gehouden in juli/augustus 2010 hebben in totaal 69 personen deelgenomen)

betrek burgers alleen als iets hun direct persoonlijke belang raakt 17 24.64%  
laat burgers veel meer meepraten in discussies met de raadsleden 11 15.94%  
betrek burgers op beide bovenstaande manieren 41 59.42%  

Antwoordgegevens (aan deze poll hebben in de maanden juli en augustus 2010 in totaal 66 personen deelgenomen)

 
dat gebeurt voldoende via de dorpsgesprekken 13 19.7%  
meer met informatie-avonden in elke kern 40 60.61%  
alleen als er iets in de wijk of de straat gaat veranderen 13 19.7%  

Antwoordgegevens (aan deze poll hebben in de maanden juli en augustus 2010 in totaal 65 personen deelgenomen)

 
daarvoor heb ik juist mijn vertegenwoordiger in de raad gekozen 30 46.15%  
hun mening moet herkenbaar zijn in de besluiten 20 30.77%  
als wensen van burgers niet gehonoreerd kunnen worden moet dat duidelijk worden uitgelegd 42 64.62%  
het wordt tijd dat ook burgers een initiatiefvoorstel in de raad kunnen brengen 15 23.08%  
  65 100%  
Deze methode is een mooie; anquette
iK kan geen twee antwoorden invullen, omdat alleen het laatste antwoord een antwoord is op de vraagstelling
(Antwoorden bij keuzemogelijkheid anders......)