Ledenenquête 2011

Wezep, december 2011

Onderwerp: Beeldvorming en beleving

Beste leden en overige sympathisanten,

Regelmatig komt bij bestuur en fractie  de volgende vraag boven: “Wat is het beeld dat onze leden en overige sympathisanten hebben van het politieke werk dat wordt verricht?

Om hierover beter geïnformeerd te worden zouden wij het zeer op prijs stellen als u onderstaande vragenlijst zou willen invullen. Het spreekt voor zich dat wij zorgvuldig zullen omgaan met uw reacties. De resultaten van de enquête en onze conclusies daaruit zullen we terugkoppelen via de site.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking !

Hartelijke groet, namens bestuur en fractie, 

Frans Welmers, bestuursvoorzitter                            Ton van Leijen, fractievoorzitter