Uitslag poll burgerbetrokkenheid

Burgerbetrokkenheid 1

Antwoordgegevens (aan deze poll gehouden in juli/augustus 2010 hebben in totaal 69 personen deelgenomen)

betrek burgers alleen als iets hun direct persoonlijke belang raakt 17 24.64%  
laat burgers veel meer meepraten in discussies met de raadsleden 11 15.94%  
betrek burgers op beide bovenstaande manieren 41 59.42%  

Burgerbetrokkenheid 2

Antwoordgegevens (aan deze poll hebben in de maanden juli en augustus 2010 in totaal 66 personen deelgenomen)

 
dat gebeurt voldoende via de dorpsgesprekken 13 19.7%  
meer met informatie-avonden in elke kern 40 60.61%  
alleen als er iets in de wijk of de straat gaat veranderen 13 19.7%  

Burgerbetrokkenheid 3

Antwoordgegevens (aan deze poll hebben in de maanden juli en augustus 2010 in totaal 65 personen deelgenomen)

 
daarvoor heb ik juist mijn vertegenwoordiger in de raad gekozen 30 46.15%  
hun mening moet herkenbaar zijn in de besluiten 20 30.77%  
als wensen van burgers niet gehonoreerd kunnen worden moet dat duidelijk worden uitgelegd 42 64.62%  
het wordt tijd dat ook burgers een initiatiefvoorstel in de raad kunnen brengen 15 23.08%  
  65 100%  
Deze methode is een mooie; anquette
iK kan geen twee antwoorden invullen, omdat alleen het laatste antwoord een antwoord is op de vraagstelling
(Antwoorden bij keuzemogelijkheid anders......)