“…en het gebeurde allemaal op ’t Loo”

woensdag 06 december 2017 09:02

De fractie van de ChristenUnie is drie jaar geleden gestart met het regelmatig bezoeken van de dorpskernen binnen onze gemeente. We hebben de bedoeling om periodiek alle kernen van onze gemeente te bezoeken en met de inwoners in gesprek te gaan los van de actuele politieke agenda. Vaak zijn we dan in gesprek met vertegenwoordigers van dorpsgroepen, verenigingen of maatschappelijke instellingen. Dit levert - naast de vaak leuke gesprekken - nuttige informatie op voor ons raadswerk.

Dinsdagavond 21 november bezochten we ’t Loo. Als eerste spraken we met de leden van stichting klankbordgroep ’t Loo. Zonder poespas vertelden Dirk Fobbe, Marja Koele en Ineke van Rijssen over al hun werkzaamheden als klankbordgroep. Vanaf april 2014 neemt stichting klankbordgroep ’t Loo deel aan - toen nog de pilot - “Burgerbegroting”. Deze pilot kwam in het kort erop neer dat de stichting een groot deel van het groenbeheer in ’t Loo voor haar rekening neemt. Hiervoor was een bepaald budget door de gemeente beschikbaar gesteld. Stichting klankbordgroep ’t Loo was vrij om binnen dit budget keuzes te maken. Het geld wat men overhield, kon gebruikt worden voor andere projecten (mits het ten goede kwam aan de leefbaarheid van het dorp). De pilot was uniek in Nederland en er zijn al veel gemeenten gecharmeerd van het initiatief. De pilot is geëvalueerd en het budget is verlengd tot 2020.  Het was een genot om naar de mooie verhalen bij de vele activiteiten te luisteren. 

Het tweede hoofdstuk werd opgeluisterd door de gepassioneerde voorzitter van ATB vereniging-Oldebroek Arie ten Hove. Arie is een druk man; de uren van het voorzitterschap nemen vele uren in beslag. Arie vertelde over ‘zijn vereniging’ en over de plannen van ATB vereniging-Oldebroek. De ATB vereniging is een bloeiende vereniging met meer dan 100 jeugdleden en meer dan 300 seniorleden afkomstig uit de wijde omgeving. Het was een leuke ervaring om Arie te horen praten en vanuit de kantine naar de drukte op de baan te kijken. De ATB vereniging participeert in het project van de klankbordgroep, in de MTB-streetrace-Oldebroek en organiseert naast de reguliere wedstrijden nog veel meer. Het is interessant om eens op hun site te kijken: http://www.atb-vereniging-oldebroek.nl 

Als laatst bezochten we het bestuur van stichting circuit Oldebroek http://www.stichtingcircuitoldebroek.nl/ Het bestuur van stichting circuit Oldebroek is weer van hele andere dimensie. We stonden versteld van hun structuur, nauwkeurige analyses en hun organisatie vermogen; niets is bij hen aan toeval onderhevig. Hun motorcross evenement spitst zich toe op het bekende hoogtepunt rondom het paasweekend en dan moet het goed zijn. In dat weekend ligt gevaar vanuit allerlei hoeken op de loer en heeft men te maken met onverwachte aspecten wat improvisatie vermogen met zich meebrengt. In 2018 wordt op tweede paasdag ‘the Dutch Masters of Motorcross’ georganiseerd. Iets waar het bestuur natuurlijk trots op is. Het is niet vanzelfsprekend dat de KNMW en  promotor de organisatie aan stichting circuit Oldebroek toevertrouwd, zoiets moet je verdienen! 

Tegen een uur of tien ’s avond verlieten we ’t Loo. We zijn blij dat in zo’n relatief kleine gemeenschap zoveel en kwalitatief hoogstaande activiteiten worden georganiseerd. Wellicht is er een auteur die een boek wil schrijven met de titel: “…en het gebeurde allemaal op ’t Loo”. 

Namens de ChristenUnie, 

Berend Jan Spijkerboer

Labels

« Terug