Informatief werkbezoek ChristenUnie bij politie

STA72985vrijdag 24 april 2009 19:33

De leden van de kiesvereniging van de ChristenUnie Oldebroek zijn afgelopen week op werkbezoek geweest bij de Politie Noord en Oost Gelderland. Waarnemend teamchef van de politie-eenheid Oldebroek, de heer P. Cnossen, gaf een uiteenzetting over wat het politiewerk zoal inhoudt.

De politie kent in Nederland twee bazen te weten de burgemeester als korpschef en de officier van justitie als rechtshandhaver. Deze gezagsituatie is uniek in de wereld hield de heer Cnossen de aanwezigen voor.

De Politie heeft de volgende taken:
• Daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde
• Het verlenen van hulp aan hen die dit behoeven
Binnenkort komt er een nieuwe taak bij namelijk het signaleren en adviseren.

 

 

In Nederland kennen we 25 politieregio's waarvan Noord en Oost Gelderland wat betreft oppervlakte de grootste is. Deze regio bestaat uit 22 gemeenten met 800.000 inwoners en loopt van Harderwijk tot aan Winterswijk.

 

 

 

Enkele relevante feiten op een rijtje over de politieregio Noord en Oost Gelderland:
• er zijn 1.900 politieagenten werkzaam (deels op straat en als rechercheur)
• er worden jaarlijks 336.000 bekeuringen uitgedeeld
• 36.000 aangiften ontvangen (is relatief laag in Nederland)
• en 9.400 verdachten opgepakt

Binnen de regio werken Nunspeet, Elburg en Oldebroek samen met 50 politieagenten. Er zijn minimaal 4 agenten actief en dit aantal wordt opgeschaald naarmate daar aanleiding toe is (denk bijvoorbeeld aan weekenden en evenementen).

De belangrijkste thema's waar de politie zich mee bezighoudt zijn
• jeugdoverlast
• alcoholmatiging en drugs
• geweld (inclusief huiselijk geweld)
• verkeersveiligheid
• woninginbraken
• fietsendiefstal
• nazorg gedetineerden en veelplegers

De heer Cnossen beantwoordde nog vele vragen uit de zaal. Fractievoorzitter Ton van Leijen kon vanuit zijn rol in de Commissie Bestuur en Veiligheid aangeven hoe in de politiejaarplannen de specifieke wensen van raad (en bevolking) een plek krijgen.
We mogen terugzien op een leerzame avond met dank aan de heer Cnossen die ons een doorkijkje achter de (politie)schermen heeft gegeven.

Henk van Bergeijk

 

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Informatief werkbezoek ChristenUnie bij politie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.