Subsidie “Boerderijmuseum” afhankelijk van bedrijfsplan

portret Hans mei 2014woensdag 08 oktober 2014 18:32

Afgelopen donderdagavond vergaderde de gemeenteraad over het al dan niet subsidie verlenen aan het boerderijmuseum en de Stichting tot behoud van het monument (Stichting). De aanleiding voor dit onderwerp kwam niet uit de hoge hoed maar was een gevolg van het in 2012 genomen kerntakenbesluit. Daarbij had de gemeenteraad al besloten geen structurele subsidies meer te verlenen. Dat raakte niet alleen de museumboerderij maar bijvoorbeeld ook de muziek- en sportverenigingen.

Uit een onderzoek bleek dat het boerderijmuseum zonder subsidie geen toekomst meer heeft en dus op korte termijn failliet dreigt te gaan. Ondanks het hiervoor genoemde kerntakenbesluit stelde het college daarom voor om toch nog voor 2 jaar (2015 en 2016) een, weliswaar lagere, subsidie te verlenen, om zodoende wat tijd te kopen om in twee jaar op eigen benen te staan. Ditzelfde gold ook voor de Stichting. Al tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat de fracties binnen de gemeenteraad verschillend over dit voorstel dachten.

Vooropgesteld, het boerderijmuseum is een parel voor Oldebroek. De inmiddels zeer uitgebreide collectie is een waardevol bezit waarmee een duidelijk beeld van het leven en werken in het verleden wordt weergegeven. Daarnaast is dit museum een trefpunt voor veel vrijwilligers uit onze gemeente. Er worden door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd, er zijn educatieve programma’s ontwikkeld voor leerlingen van (basis)scholen, etc. De fractie van de ChristenUnie hecht hieraan veel waarde en ziet graag dat dit museum voor Oldebroek behouden blijft. Maar naar onze mening ligt de verantwoordelijkheid voor de toekomst van het museum primair bij het bestuur en niet bij het college van Oldebroek. De wethouder kwam desgevraagd met de aanvulling dat het college actief met het bestuur gaat kijken naar mogelijkheden om meer inkomsten te genereren en te snijden in de kosten. Daarom heeft onze fractie aanvankelijk het college gesteund in dit voorstel.

Gaande de vergadering kwamen een aantal fracties, waaronder ook onze fractie met een gewijzigd besluit, een zogenaamd amendement. De strekking van dit amendement was dat de gemeente alleen voor 2015 een subsidie verleent van € 13.000,-. Vervolgens werd het bestuur gevraagd om vóór 1 juni 2015 een bedrijfsplan in te dienen, waarin gestreefd wordt dat op termijn subsidiering niet meer nodig zal zijn. Een eventuele afbouwende financiële ondersteuning vanaf 2016 zal mede afhankelijk zijn van dit bedrijfsplan. Met andere woorden, het bestuur moet met dit besluit op korte termijn gaan zoeken naar een bedrijfsvoering waarmee zij op eigen benen kan staan. Lukt dit, dan kan de gemeenteraad beslissen om nog tijdelijk financieel afbouwend ondersteunen. Wanneer volgend jaar blijkt dat dit toch niet haalbaar is, dan stopt ook de subsidie vanuit de gemeente. Dit amendement kon rekenen op de steun van onze fractie en een grote meerderheid van de raad, omdat we vinden dat dit besluit voor de toekomst van het museum meer mogelijkheden geeft dan het oorspronkelijke voorstel van het college.

Wij geloven in het ondernemerschap van het bestuur van het museum. Juist in barre tijden komen de meest creatieve oplossingen naar boven. En het bestuur staat niet alleen, het college heeft toegezegd hen hierin te ondersteunen. Daarom ziet de fractie van de ChristenUnie het plan van het bestuur met vertrouwen tegemoet! 

Hans het Lam 

Labels

« Terug

Reacties op 'Subsidie “Boerderijmuseum” afhankelijk van bedrijfsplan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.