ChristenUnie blikt tevreden terug op debat perspectievennota

zaterdag 28 mei 2016 15:24

De fractie van de ChristenUnie heeft in de gemeenteraadsvergadering van 26 mei het College meegegeven wat zij belangrijk vindt om in de begroting 2017 aandacht te geven. De begroting stelt de gemeenteraad pas vast in november maar het College heeft in de perspectievennota reeds nu al de wensen aan de raad voorgelegd om in een vroeg stadium over te discussiëren. Op de perspectievennota was al schriftelijke gereageerd door partijen en op deze algemene beschouwingen van de diverse fracties was ook een schriftelijke reactie door het College gegeven.

De fractie van de ChristenUnie is blij dat haar motie voor een gratis verklaring omtrent het gedrag (VOG) door alle andere fracties is medeondertekend en daarmee raad brede steun kreeg. In deze motie is het College gevraagd met een voorstel te komen om aan vrijwilligers die voor hun vrijwilligerstaak een VOG moeten overleggen deze gratis te verstrekken en hier dan uiteraard bij de begroting 2017 rekening te houden.

Het College heeft de wens om tijdelijke bestuurlijke ondersteuning te begroten om een volledig integraal overzicht te krijgen van de regionale en interregionale samenwerking van onze gemeente. Tevreden is de fractie dat het College bereid is te onderzoeken in hoeverre deze kosten gedeeld kunnen worden met samenwerkingspartners Nunspeet en Elburg.

Onze gemeente heeft de ambitie om in2050 klimaatneutraal te willen zijn. De fractie van de ChristenUnie is het daar helemaal mee eens maar zou graag een stappenplan zien hoe onze gemeente dit denkt te bereiken. Deze routekaart moet dan inzicht geven welke investeringen er de komende jaren gedaan moeten worden om de (tussen)doelen te bereiken. Een toezegging hebben we niet van het College ontvangen maar wij zullen zeker in het najaar bij de begroting maar ook bij de perspectievennota in 2017 wederom de vinger aan de pols houden.

De toezegging van het College dat de doorberekening van de precariobelasting door Vitens aan de inwoners van Oldebroek gecompenseerd zal worden stemt ons tot volle tevredenheid. We willen niet accepteren dat door de invoering van precariobelasting de lasten voor de inwoners worden verhoogd. Dat kan eventueel middels een verlaging van de gemeentelijke rioolbelasting maar wellicht zijn er andere en betere compensatiemogelijkheden door het college te vinden.

Ook onze fractie miste in de perspectievennota van de gemeente blijvende aandacht voor bezuinigingen. Wel plannen voor nieuw beleid, daar is ook niets mis mee maar we moeten de begroting wel bewaken. Het College heeft toegezegd bij de begroting 2017 met nadere plannen te komen om op onderdelen de uitgaven te verminderen. 

Naar aanleiding van het bericht in de Stentor over het standpunt van de gemeente Zwolle met betrekking tot de het bedrijventerrein H2O heeft onze fractie het College bevraagd in hoeverre onze buurgemeente inderdaad dwars is gaan liggen en verdere ontwikkeling van het bedrijvenpark zal bemoeilijken. De soep wordt niet zo heeft gegeten als deze is opgediend aldus onze burgermeester en de brief van de gemeente Zwolle vraagt om de nodige nuancering. De uitleg van het college heeft ons voor dit moment enigszins gerustgesteld hoewel er nog de nodige risico’s kleven aan de verdere ontwikkeling van het H2O bedrijvenpark.

Door andere fracties zijn nog wel een drietal moties ingediend maar kregen onvoldoende steun. Naar de mening van de fractie van de ChristenUnie waren deze moties overbodig omdat het College de nodige toezeggingen had gedaan om ook op die onderdelen er werk van te maken.

Klik hier voor (de downloads van) de perspectievennota, de algemene beschouwingen van de ChristenUnie, de reactie van het College en onderstaand voor de bijdrage van de ChristenUnie in de gemeenteraadsvergadering en de motie gratis VOG voor vrijwilligers.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
1e termijn algemene beschouwingen versie220.5 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Motie Gratis VOG vrijwilligers197.7 kBapplication/pdfdownload
Algemene beschouwingen ChristenUnie op de perspectievennota - mei 2016249.1 kBapplication/pdfdownload
Collegereactie op algemene beschouwingen tgv perspectievennota voor de begroting 2017279.1 kBapplication/pdfdownload
Perspectievennota voor de begroting 2017 - versie 21-04-2016715.3 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug