Bezuinigen biedt ook uitdagingen

begrotingdonderdag 27 januari 2011 10:47

Ontzie de mensen die niet voldoende draagkrachtig. Beperk zoveel mogelijk lastenverzwaring. Snijden in eigen vlees (lees: in de ambtelijke organisatie) is bespreekbaar mits aanvaardbaar taken kunnen vervallen. Werk intensiever samen met andere gemeenten. Beperk proceskosten door meer dialoog en mediation. Richt een dienst op voor gezamenlijke uitvoering van taken van gemeenten. Geef meer mogelijkheden voor het digitaal aanvragen van vergunningen zodat minder ambtelijke inzet nodig is.

Aldus enkele richtinggevende uitspraken en uitgangspunten van de fractie van de ChristenUnie voor de bezuinigingen die in Oldebroek nodig zijn. De fractie beseft dat niemand dat plezierig vindt, en die pijn wil ze niet wegpoetsen. Tegelijkertijd vraagt ze aandacht voor de prikkels die een en ander geeft voor verbeteringen waartoe normaal gesproken minder snel zou worden gekomen. Er liggen kansen om bij de gedwongen snoeioperatie tegelijkertijd te proberen de gemeente sterker te maken.

Samenwerking gemeenten

Veel wordt verwacht van meer samenwerking met andere gemeenten. De fractie wil flexibel zijn bij met wie en waarvoor je samenwerkt. Dat gebeurt nu met Hattem en Heerde, en in RNV-verband. Maar de fractie wil nieuwe slagen maken. De gemeenten Elburg en Nunspeet willen in 2011 hun organisaties integreren; de ChristenUnie noemt dat ‘een prikkelend voorbeeld’, maar ziet ook het gevaar van versplintering in samenwerking: gemeenten kunnen zich in hun eigen varianten gaan opsluiten. Dat moet niet, volgens de fractie. De ChristenUnie wil dat ook bij zulke allianties niet alleen de ramen naar elkaar open blijven, maar ook de deuren. ‘’Je moet elkaar niet alleen zien, maar ook samen dingen doen’’. De functies binnen de gemeenten in onze regio zijn vergelijkbaar wat betreft zwaarte en salarissen. Dan is er meer samenwerking mogelijk. ‘’De tijd van praten moeten we ombuigen tot concrete stappen: meer gezamenlijk taken verrichten, meer gezamenlijke expertise benutten enz.’’

Efficiency-voordelen

Er moet meer efficiencyvoordeel komen. Daarvoor is meer inzicht noodzakelijk in formatie voor de uitvoering van wettelijke taken, en voor bovenwettelijke taken. Dat maakt zichtbaar waar er bezuinigd kan worden. De fractie geeft in een apart stuk een uitwerking van diverse punten. De fractie wil outsourcing van diensten en zogenoemde horizontale afspraken met adviesbureau´s die burgers begeleiden naar een volledige en betrouwbare vergunningsaanvraag. Dit kan leiden tot vermindering van de controle van die vergunningen en daarmee vermindering van ambtelijke capaciteit. Als er b.v. meer digitale aanvragen kunnen komen waarbij de aanvrager zelf een checklist invult, kan de controle op uitvoering etc. ook veel gerichter en eenvoudiger.

De fractie roept op elkaar geen malaise aan te praten. ‘’We hebben een mooie gemeente, met veel goede voorzieningen. Laten we daarbij de bezuinigingen ook benutten om een kwaliteitsslag te maken, waarbij we het voortdurende spanningsveld tussen ambitie en ambtelijke capaciteit goed in de gaten houden’’.

Foto's: Ton van Leijen (fractievoorzitter) en Wim Boer (fractielid financiën)

Labels

« Terug

Reacties op 'Bezuinigen biedt ook uitdagingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.