Laat die zon maar komen

Foto Wim Henk.jpgdonderdag 03 februari 2022 21:20

De eerste maand van het jaar is al weer voorbij en ondertussen raast de storm Corrie over het land. De dagen worden weer langer en ik zie de eerste sneeuwklokjes al boven de grond uitkomen. Voor mij zijn dit altijd weer de eerste tekenen dat het voorjaar er aan zit te komen. En wat zie ik toch altijd uit naar het voorjaar waarin alles begint te bloeien en groeien en het nieuwe leven weer zichtbaar wordt. En eerlijk gezegd zie ik nog meer uit naar de zomer, het lekkere warme weer, de lange dagen maar vooral de heerlijke zon. Er zijn meer mensen die blij zijn dat de donkere koude dagen weer ten einde komen en die ook verlangen naar het voorjaar, de zomer en vooral de warmte. Maar niet omdat ze zo verlangen naar de zonneschijn, maar omdat ze dan de verwarming weer uit kunnen zetten, en daardoor de energielasten weer omlaag gaan. Energiearmoede wordt dat genoemd, het is een armoede die niet alom bekend is en ook niet altijd te zien is en waar we misschien nog veel te weinig aandacht voor hebben, maar wat wel echt een nood is.

Vandaag zag ik het bericht vanuit de gemeente Oldebroek dat huishoudens met een laag inkomen voor 2022 een extra tegemoetkoming krijgen voor de stijgende energiekosten. Ik ben blij dat, mede dankzij de ChristenUnie Oldebroek, in november 2021 een motie hierover is aangenomen. Deze loopt vooruit op het landelijke beleid om deze doelgroep te ondersteunen. Mooi is te zien dat dit inmiddels een landelijke regeling is geworden. Zo hebben we een heleboel mensen letterlijk en figuurlijk niet in de kou laten staan.

Dit is een eerste stap die deze mensen helpt om nú het hoofd boven water te houden. Daarom moeten we toe naar een structurele oplossing en die zit hem in het energiezuiniger maken van de woningen, een mooie taak voor de nieuwe gemeenteraad om hier verder invulling aan te geven.

Ik hoop mij de komende 4 jaar in te zetten als raadslid voor de ChristenUnie. Ik wil omzien naar de mensen die een minder grote stem hebben of die het moeilijk vinden hun stem te laten horen. Ik wil als raadslid een bijdrage leveren aan een maatschappij waar we meer oog hebben voor elkaar en waar we in staat zijn om onze eigen belangen op zij te zetten om een ander te laten groeien en bewegen.

Mag ik je aanmoedigen om je bij de gemeente te melden als je denkt in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, want naast de mensen met een bijstandsuitkering (zij ontvangen de bijdrage automatisch) is deze regeling er ook voor inwoners met een andere vorm van inkomen.

Want iedereen verdient een warm (t)huis.

Wim-Henk Peggeman

« Terug

Reacties op 'Laat die zon maar komen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.