De kracht van verbinding

Geerco André.jpgmaandag 21 februari 2022 21:46

Op mijn bureau ligt een boek, De kracht van verbinding, geschreven door Ellie van der Est. Zij beschrijft daarin hoe je door echt in verbinding te zijn met elkaar, doelen kunt bereiken. Als je uitgaat van wat mensen samenbrengt en verbindt bereik je meer. In de woorden van Van der Est: "Verbinding is het moment dat je je wezenlijk verstaan voelt door de ander."

Binnen de stichting voor primair onderwijs waar ik als directeur-bestuurder voor werk, is dat ons uitgangspunt voor het werken aan verbetering van het onderwijs. We willen samenwerken met iedereen die zich bezighoudt met de opvoeding en ontwikkeling van jeugd. Scholen mogen van elkaar verschillen en binnen scholen verschillen leerkrachten van elkaar. Als we daar helderheid over geven, allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en respect tonen voor die verschillen, ontstaat er een krachtige verbinding die ontwikkeling mogelijk maakt.

In de gemeente Oldebroek willen we met elkaar ook vooruitgang boeken, op terreinen als wonen, zorg en onderwijs. Dan is die kracht van verbinding nodig! Dan kunnen we zorgen dat er in de gemeente goed onderwijs is waar alle kinderen, ongeacht hun afkomst, kleur of geloof, optimale kansen krijgen op een gezonde ontwikkeling.

Daar  is een gedeeld bewustzijn en een gedeelde opvatting over de doelen die we willen bereiken voor nodig. Dat is een prachtige uitdaging. De afgelopen jaren heb ik mij soms verbaasd over de verdeeldheid en de toenemende polarisatie in Nederland. Iedereen heeft een mening, maar zodra de eigen mening wordt verabsoluteerd verdwijnt de nuance en treedt er verdeeldheid op. Dan verlies je de verbinding met elkaar, wordt samenwerken moeilijker en kom je niet tot goede besluitvorming. Een negatieve spiraal die je alleen kan doorbreken als je zoekt naar dat wat gemeenschappelijk is! Een hoger doel waar iedereen zich in kan vinden, al verschillen we in opvattingen en meningen over hoe we dat willen bereiken.

Ik wil me daarbij laten leiden door de richtingwijzers die God de mensheid heeft meegegeven. Zoals Hij tot ons spreekt in Micha 6:8 “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God

Dat motiveert mij in mijn dagelijks werk en dat motiveert mij om mij in te zetten voor de gemeenschap van Oldebroek. Goed doen voor de kinderen in de scholen, goed doen voor de leerkrachten van die scholen, zodat zij in staat zijn onderwijs te geven, het goede doen voor iedereen die zich hiermee bezig houdt. De samenwerking tussen hen bevorderen, zodat elk kind optimale kansen krijgt op een gezonde ontwikkeling!

Mocht ik gekozen worden in de gemeenteraad, dan wil ik mij inzetten voor iedere inwoner, ongeacht, geloof, kleur of geaardheid. Dan wil ik mij inzetten voor het bevorderen van samenwerking tussen verschillende partijen. Zodat er verbinding ontstaat en alle inwoners van de gemeente Oldebroek zich begrepen en gezien voelen!

« Terug