Vertrouwen geven!?

Geerco 2022vrijdag 04 november 2022 19:53

Ik las laatst een dierenfabel. Schildpad en Das spreken met elkaar over een droom. Schildpad droomde dat Das van alles uitdeelde. Hij deelde het ruisen van de wind uit, zonnewarmte en maanlicht, verwondering, goedgelovigheid en geduld. Maar het mooiste wat hij weggaf was vertrouwen. Ach ja zei Schildpad, In dromen kan alles. (Volledig gedicht te lezen in: Tiny Fisscher en Iris van der Veen, Dit, uitgeverij Samsar, Amsterdam 2022)

Vertrouwen geven. Dat is moeilijk. Vertrouwen geven aan de overheid is zelfs haast onmogelijk. De overheid wordt gewantrouwd. Verdacht van een verborgen agenda, van het nastreven van eigen belang. Beslissingen nemen bij lastige dilemma’s leidt er vrijwel altijd toe dat er vertrouwen wordt geschaad.

Mensen die werken in publieke functies ervaren het bijna dagelijks. Ze worden vaak negatief benaderd vanuit een diep wantrouwen. Communicatie op twitter en andere social media worden gedomineerd door wantrouwen.

Politieke partijen zeggen juist het belang van de inwoners voor ogen te hebben. Elke partij wil dienend zijn aan de inwoners en eerlijk en rechtvaardig met verschillende belangen omgaan.

Door de wantrouwende hoeveelheid meningen die je over verschillende kwesties hoort is het, als inwoner, lastig om vertrouwen in de overheid vast te houden. Vertrouwen in goede bedoelingen, ook als er keuzes gemaakt worden waar je zelf niet achter staat. Vertrouwen in de rechtstaat, dat er op een eerlijke en rechtvaardige wijze besluiten worden genomen, ook als dat besluiten zijn waar je zelf niet achter staat.

Maar ook dicht bij huis kan dit spelen. Vertrouwen in  je nieuwe buren, die hier misschien niet zijn geboren en opgegroeid. Je kent ze nog niet en ervaart misschien weinig contact met ze. Kun je die dan vertrouwen geven? Ook als ze in hun leven andere keuzes maken dan jij zelf zou doen?

Vertrouwen moet je verdienen wordt er wel gezegd en als de overheid niet vertrouwd wordt, zullen ze het er zelf wel naar gemaakt hebben. Als je je buurman niet kent en af en toe spreekt, is vertrouwen heel moeilijk. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, waarmee wordt aangeven dat vertrouwen zeer kwetsbaar is.

En toch geloof ik dat je vertrouwen gewoon kunt geven. Het verhaal ‘Droom’ was voor mij een nadenkertje. Vertrouwen kun je heel bewust aan iemand geven! Ook als je vertrouwen in anderen vaak geschaad is? Ja, ik denk dat dat kan, ook al is dat moeilijk. Het zal zelfs heel verrijkend zijn. Ik kijk dan naar Jezus. Meester, vroeg iemand eens aan hem. Hoe vaak moet ik mijn naaste vergeven? Tot 7 keer toe? Jezus zei: tot 7 maal 70 maal!  Kijk dat is pas vertrouwen geven. Steeds weer opnieuw beginnen, ook als je vertrouwen geschaad is.

Laten we dat vandaag weer opnieuw doen. Elkaar vertrouwen geven. Wat ziet de wereld er dan een stuk mooier uit! Het kan. Voor mij is dat geen droom!

Geerco André

« Terug