´Eerlijk duurt het langst´

Popke Graansma -1- Lijsttrekker ChristenUnie Oldebroek.jpgdinsdag 15 maart 2022 10:49

Je mag weer je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat is het toch een voorrecht om in een democratisch land als Nederland te mogen leven en vrij deel te mogen nemen aan “het feest van de democratie”! Maar hoe kan het dan dat er toch minder mensen gebruikmaken van dat recht?

Steeds meer mensen haken af bij verkiezingen en gaan niet meer stemmen. Dat geluid hebben we tijdens de campagne ook regelmatig gehoord. Maar waarom haken ze dan af? Vaak wordt als reden aangevoerd: omdat er toch niks verandert, dat partijen toch niet doen wat ze beloven, of omdat de partijen waarvoor ze kozen niet in de regering of het college kwamen. Ze haken af omdat ze teleurgesteld zijn.

Van veel van de genoemde punten kun je beredeneerd verklaren waarom dat zo is. De gekozen partij neemt niet deel aan de coalitie, of zit wel in de coalitie maar heeft “water bij de wijn moeten doen”. De onderliggende oorzaak lijkt echter een andere. Politici in campagnetijd beloven veel. Maar beloven dat je je voor iets inzet, of beloven dat het gebeurt zijn wel twee verschillende dingen.

Je bent afhankelijk van andere partijen in de raad, het moet financieel haalbaar zijn en dan moet je het ook nog kunnen uitvoeren. Of juist andersom, je moet het simpelweg uitvoeren omdat het een opgave van de rijksoverheid is. Niet uitvoeren is dan geen optie meer, omdat deze dan de regie van je overneemt en dat voor de gemeente gaat uitvoeren. Voorbeelden daarvan zijn de Regionale Energiestrategie (RES) en het huisvesten van statushouders.

En laten we vooral de landelijke thema’s niet vergeten, aantrekkelijk om campagne mee te voeren, je kunt er veel kiezers mee binnenhalen, maar vaak je er als gemeenteraad helemaal niet over. Met als gevolg kiezers die teleurgesteld zijn in de (plaatselijke)politiek.

Het gezegde luidt “Eerlijk duurt het langst” en daar gaat de ChristenUnie voor als het gaat om haar beloftes in verkiezingstijd. We hebben frisse ideeën voor de gemeente Oldebroek en haar inwoners. Wij beloven u dat wij ons in de komende periode volop inzetten om deze te realiseren, maar willen u ook het eerlijke verhaal vertellen waarom iets wel kan, of soms ook gewoon niet mogelijk is.

Goed bestuur en integer leiderschap vormen de basis van een bloeiende samenleving in de gemeente Oldebroek. Samen recht doen is het beste zoeken voor elkaar.

Wij hebben een prachtige lijst met kandidaten. Mannen en vrouwen, met de kennis en ervaring, uit de verschillende woonkernen, die zich er graag voorwillen inzetten om ons mooie programma te realiseren. Daarvoor hebben wij wel uw stem wel nodig! Stem ChristenUnie!

Stemmen kan op 14,15 en 16 maart.

Popke Graansma

« Terug