Weblog Edward van Arragon

Edward van Arragon -9-.jpgzondag 06 maart 2022 17:44

Twee weken geleden schreef ik al mijn bericht en was voornemens iets over mijzelf te vertellen. Want ik sta op de 9e plek van de kandidatenlijst van de ChristenUnie Oldebroek. Dat is nu niet gelijk een plek waar je mee in de gemeenteraad komt. Alleen door middel van voorkeurstemmen zou ik gemeenteraadslid kunnen worden. Natuurlijk ga ik daar nu niet van uit en had mezelf een beetje willen profileren door dit berichtje. Maar sinds kort is het oorlog in Europa. Dat hadden we een jaar of een maand geleden nooit kunnen denken. We waren toen allemaal in de ban van Corona. Al twee jaar draait ons leven om Corona. Dagelijks hoorden wij dergelijke berichten. Opeens is dit onderwerp naar de achtergrond en vrezen wij voor een oorlog in Europa. In de Oekraïne is het nu volop oorlog. En hoe gaat het verder? Alles wat belangrijk is/ was in ons leven is nu relatief. Want we maken ons zorgen om onze financiën, het milieu, huisvesting etc. Maar dat valt helemaal in het niets, mocht er hier een oorlog komen. 

De ChristenUnie is een middenpartij, niet links of rechts, conservatief of progressief. We willen er zijn voor onze medemens. Vanuit onze christelijke waarden en normen willen wij de medemens helpen, ondersteunen en politiek bedrijven. We zien nu door Corona en door de oorlog in Europa dat ons leven 'tijdelijk' is, "de dood wenkt ieder uur", zo zegt de Bijbel. Mocht ik met voorkeurstemmen in de gemeenteraad worden gekozen, dan wil ik mij sterk maken voor iedere burger. Voor boeren en ondernemers, maar ook voor de werklozen, de zieken en de jongeren die onze hulp hard nodig hebben. In het verleden was ik maatschappelijk werker bij het Leger des Heils en de (jeugd)zorg heeft dan ook mijn interesse. Later werd ik ondernemer en docent op de Pieter Zandt Scholengemeenschap. Vanuit mijn kennis en ervaring wil ik graag bijdragen aan een werk- en woonklimaat in Oldebroek waar niet alleen welvaart is, maar waar ook wordt omgekeken naar elkaar (welzijn).

Edward van Arragon

« Terug