Zorgsaam…

Foto Arno.jpgdonderdag 17 februari 2022 12:10

De ChristenUnie Oldebroek is op dit moment druk in de weer met de campagneactiviteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen welke worden gehouden op 14, 15 en 16 maart 2022. In de afgelopen dagen heeft u in uw brievenbus een magazine van de ChristenUnie Oldebroek aangetroffen. In dit magazine geven wij gemotiveerd aan waar wij als ChristenUnie Oldebroek de komende vier jaar voor staan en willen gaan. Dat doen we onder de titel: Samen recht doen!  Samen: omdat niemand het alleen hoeft te doen. Recht: omdat ieder mens voor God telt. Doen: omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we in beweging komen. 

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen in onze gemeente functioneren prima en weten lang hun weg te vinden, zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp binnen hun eigen netwerk.  

Toch kan er verminderde mobiliteit ontstaan, als gevolg van lichamelijke of geestelijke klachten. Wist u bijvoorbeeld dat er in 2020 in onze gemeente 390 personen woonden met dementie? En dat dit aantal de komende jaren zal verdubbelen? En dat de verwachting is dat in 2050 dit aantal is opgelopen tot 950? De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voldoende dagactiviteiten zijn voor mensen met dementie. Als ChristenUnie gaan we ons actief inzetten om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. 

Daarom ben ik dankbaar dat in de laatste raadsvergadering de Visie wonen, welzijn en zorg is vastgesteld. In deze visie wordt benadrukt dat 250 levensloopgeschikte woningen en 124 intramurale woonzorgplekken zo spoedig mogelijk moeten worden gerealiseerd. Ook vinden wij het belangrijk om inwoners te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en zelfstandig te wonen.

Blij ben ik dan ook met de opgestelde nota “Samen zorgen delen”. In deze nota wordt beschreven hoe de gemeente Oldebroek de steun voor “onze” mantelzorgers verder gaat uitwerken, zodat deze nog beter aansluit bij de behoeften en mantelzorgers nog eerder worden bereikt. 

Evenals de afgelopen vier jaar wil ik mij de komende vier jaar als raadslid binnen onze mooie gemeente Oldebroek inzetten voor het verder ontwikkelen van de taken en verantwoordelijkheden welke worden uitgevoerd binnen het sociaal domein. Zorg voor inwoners met dementie is één van deze taken en verantwoordelijkheden! 

Mogen wij op uw stem rekenen? 

Arno Hardonk

« Terug

Reacties op 'Zorgsaam…'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.