Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldebroek’.

Samen Recht Doen.png05-12-2022 20:09 05-12-2022 20:09

Op 1 december bespraken we in de commissie financiën de ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oldebroek’.

Een onderwerp dat over het algemeen niet heel spannend is, maar het is wel goed om hier bij stil te staan.

Mensen met een laag inkomen moeten vaak de eindjes aan elkaar knopen en zijn vaak aangewezen op steun van de gemeente. Denk aan de tegemoetkoming in energielasten, collectieve verzekering, ondersteuning bij sporten etc.

Ook het kwijtscheldingsbeleid is hier een belangrijk instrument bij, zo kunnen we steun geven aan hen die het echt nodig hebben. Fijn om te zien dat we als onderdeel van de beoordeling de vermogenstoets kunnen verruimen.  Om in aanmerking voor kwijtschelding te komen mogen gehuwden en samenwonenden nu € 2.000 aan vermogen hebben, een alleenstaande ouder € 1.800 en een alleenstaande € 1.500. Dit kan betekenen dat er meer mensen in aanmerking gaan komen voor kwijtschelding, maar dit is juist een groep die een steuntje in de rug nodig heeft om het hoofd boven water te houden.  Een buffer aanhouden geeft de mogelijkheid om zelf de eerste onverwachte uitgaven op te vangen en die kleine buffer moet er volgens de ChristenUnie niet voor zorgen dat mensen niet in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Denk u dat bovenstaande ook voor u van toepassing is? Neem dan contact op met  het Sociaal Team van de gemeente Oldebroek, zij kunnen u hier verder mee helpen.

Wij zijn blij met deze verruiming en het is goed te horen dat dit onderwerp als hamerstuk naar de raadsvergadering zal gaan.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug