ChristenUnie op werkbezoek bij Kernteam hulp Oekraïne en de Internationale Schakelklas

oekraine20-12-2022 19:30 20-12-2022 19:30

Vrijdag 9 december gingen namens ChristenUnie Oldebroek Popke Graansma, Arno Hardonk en Erna van den Bosch in gesprek met leden van het kernteam hulp Oekraïne, vertegenwoordigd door de bevlogen heren Arie-Jan van Oort en Henk van Os. We waren te gast in het huis van Anna Bezuhla en haar gezin, Oekraïense vluchtelingen die een plek gevonden hebben in Oldebroek.

Henk neemt ons mee in het ontstaan van dit kernteam. Via contacten met de voedselbank is het balletje gaan rollen en werd er gehoor gegeven aan de hulpvraag voor onderdak voor Oekraïense mensen die het oorlogsgeweld moesten ontvluchten. Het kernteam bestaat uit zeven leden en faciliteert voornamelijk de particuliere opvang en coördinatie van buddy’s. In het begin kwam de groep wekelijks bij elkaar, later werd dat om de twee weken nu is het teruggeschroefd naar een maandelijks overleg. Er wordt actief gezocht naar woonruimte, woningen/caravans worden ingericht, elke gast ontvangt een fiets, er wordt gezorgd voor een correcte registratie van zowel Oekraïners als gastgezinnen. Daarnaast regelt het team vervoer voor schoolkinderen en vervoer naar diverse plaatsen in Nederland i.v.m. aanvraag van juiste officiële papieren. Het kernteam zorgt tevens voor de organisatie van Oekraïense kerkdiensten afwisselend in Wezep, Oldebroek en Elburg. Ook wordt er gezorgd voor momenten van broodnodige ontspanning. Elk lid van het team heeft zijn/haar eigen taak en was daar de afgelopen 9 maanden erg druk mee.

Vooral direct na het uitbreken van de oorlog was de vraag naar hulp en opvang enorm en was het dus echt ‘hooibouw’. Er werden oproepen geplaats in de plaatselijke media voor woonruimte, gastgezinnen en buddy’s. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Het kernteam werkt samen met Wezep en er is een goede samenwerking met werkgroepen uit Elburg. Daarnaast is er nauw contact met Stichting Present en de gemeente Oldebroek. Regelmatig zijn er momenten van gezamenlijk overleg. Het team is erg tevreden over de contacten met de gemeente en willen ook hun dankbaarheid uitspreken over de manier waarop er adequaat door de gemeente is gehandeld toen de vluchtelingenstroom op gang kwam.

We zijn onder de indruk van al het werk dat door het kernteam is gedaan en wat er nog steeds gebeurt om mensen op de vlucht een waardig onderkomen te bieden in onze gemeente. Daarnaast zijn wij alle vrijwilligers dankbaar die hieraan bijdragen, op welke wijze dan maar ook!

Nu we verder in de tijd zijn merkt het team dat de hulpvraag stabiliseert, of zelfs wat afneemt. Helaas neemt ook het aantal vrijwilligers wel wat af. Men is bijvoorbeeld nog steeds dringend op zoek naar een aantal chauffeurs die kinderen naar- en van school willen rijden.

Anna Bezuhla neemt ook nog een moment het woord en geeft aan dat ze verwonderd is over alle hulp, vriendelijkheid en gevoel van veiligheid die ze ervaart in Oldebroek. Ze is vastberaden om er het beste van te maken, werkt graag en hard en spreekt zelfs al een aardig woordje Nederlands.

Met een buik vol Oekraïense lekkernijen nemen we afscheid en vervolgen Arno en Popke de ochtend richting de Internationale Schakelklas, waar ze nog een kort bezoek gebracht hebben aan de Oude Dijk in Oldebroek waar sinds begin deze maand 3 internationale schakelklassen (ISK) met Oekraïense leerlingen uit de gemeenten Oldebroek en Elburg zijn gestart. Het gaat om voortgezet onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Het geheel zit nog in de opstartfase maar het is overduidelijk dat we in een school zijn. Er zijn een viertal ruimtes beschikbaar, waarvan een aantal al keurig ingericht zijn als klaslokaal. De organisatie van de school en de lessen worden verzorgd door Landstede uit Harderwijk. Eén van de docenten was bezig met het afnemen van een rekentoets bij de leerlingen, die hebben we niet verder gestoord. Een andere docent heeft ons bijgepraat over hoe het nu gaat.

Het is zeker in de beginfase nog zoeken wat het beste past bij deze groep leerlingen. Naast het taalprobleem, sommige spreken ook nog iets van Duits of Engels, anderen alleen Oekraïens, is het ook ontdekken wat het niveau van de leerlingen is. Het is niet een eenvoudige indeling op leeftijd, maar zoeken waar ze nu staan met hun leerniveau en daar de lessen dan op aanpassen. Ook worden er digitaal lessen gevolgd bij een school in Oekraïne. Helaas gaat dat niet soepel omdat de verbinding nogal eens uitvalt.

Maar naast al deze “praktische problemen” gaat het ook om een groep kinderen die al veel meegemaakt hebben. Op de vlucht voor de oorlog in eigen land en aangekomen in onze gemeente. Maar ook kinderen met zorgen over de achterblijvers, familie, vrienden en anderen die nu wonen in een oorlogsgebied. Dat vergt veel van deze kinderen. De ChristenUnie is blij met de opening van de ISK in onze gemeente zodat er door deze groep onderwijs gevolgd kan worden en er zo weer sprake is van regelmaat. Doel van de ISK is dat de kinderen na het volgen van de internationale schakelklas doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Om een beetje bij te dragen aan de aankleding van de nieuwe school en wat sfeer in de donkere dagen voor kerst hebben we nog een kersboom + toebehoren aangeboden welke een plaats in de kantineruimte krijgt. Wij wensen de docenten veel succes toe met het geven, en leerlingen met het volgen van het onderwijs op deze mooie locatie!

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug