Bestemmingsplan Buurskamp vastgesteld

Samen Recht Doen.png19-12-2022 21:09 19-12-2022 21:09

In de gemeenteraadsvergadering van 15 december is het bestemmingsplan Buurskamp vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 25 woningen. Als fractie van de ChristenUnie hebben we ingestemd met dit voorstel van het college.

Dit is het laatste stuk van de ontwikkeling van Wezep Noord. In 2016 hebben we als gemeente al besloten om een visie te ontwikkelen voor dit gebied en daar wordt nu invulling aan gegeven. We hebben veel woningen nodig de komende jaren en het is mooi dat dit plan nu verder ontwikkeld kan worden.

Er zijn ook bezwaren op het plan van omwonenden. En wij hebben daar begrip voor. Als je in de buurt woont waar woningen gebouwd gaan worden lever je uitzicht en privacy in. Dat kost je wat en dat erkennen wij . Tegelijkertijd moeten we een afweging maken voor het algemeen belang en zijn er woningen nodig.

In de discussie in de gemeenteraad ging het veel over de participatie. Wij zijn van mening dat van elk traject te leren valt, dus ook van dit traject, maar niet dat de participatie helemaal fout is gegaan.  

Er zijn voor de bestemmingsplanprocedure 5 a 6 avonden geweest in het gemeentehuis, er zijn diverse gesprekken gevoerd en het plan is daarop ook aangepast. Ook naar aanleiding van de zienswijzen zijn er nog aanpassingen gedaan in het plan.

Als je als gemeenteraad een bestemmingsplan wel of niet vaststelt moet je dat doen op ruimtelijke gronden, met een goede ruimtelijke motivatie. Een raadsbesluit kan namelijk worden aangevochten bij de raad van state en kan ook worden teruggedraaid als er geen goede ruimtelijke motivering is.

Wij vinden dat er gekozen is voor een goede landschappelijke inpassing en dat de 25 woningen goed passen op deze locatie.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug