Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Samen Recht Doen.png07-12-2022 19:19 07-12-2022 19:19

In de afgelopen commissievergadering samenleving en bestuur werd het voorstel van het college besproken om het regionale beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang te verlengen met twee jaar tot en met 2025. Daarbij hoort ook de verlegging van de regionale samenwerking die tot ieders tevredenheid verloopt.

Voorafgaand aan deze commissievergadering is er een raadsgesprek geweest waarin door een beleidsmedewerker samenleving van de gemeente uitgelegd werd wat dit project inhield. Mensen met een psychische kwetsbaarheid worden zodanig begeleid dat ze, dat is het uiteindelijke doel, weer zelfstandig kunnen wonen in een eigen woning! Een ervaringsdeskundige vertelde hoe het project beschermd worden naar beschermd thuis haar had geholpen om weer volledig zelfstandig te functioneren in een eigen huis. Haar thuis!

Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen door buurtbewoners soms vreemd gevonden worden. We spreken dan van onbegrepen gedrag. Een begeleider kan iemand die weer zelfstandig gaat wonen helpen om ook met de omwonenden te zo om te gaan dat er begrip ontstaat voor haar situatie en de buurt kan leren hoe ze daar mee om kunnen gaan. Een buurtopbouwerker vertelde hoe er in dit project ook tijd en aandacht werd besteed aan de sociale cohesie in een wijk. Hoe kijken buurtbewoners naar elkaar om? Als we elkaar kennen, kunnen we elkaar ook helpen.

In de loop der jaren is er voor dit project een reserve ontstaan. Het college heeft nu plannen gepresenteerd om deze reserve zo in te zetten dat er een duurzame ontwikkeling op gang komt. Uitgesmeerd over vier jaar zal dit geld een belangrijk bijdrage leveren aan het welzijn van heel veel Oldebroekers! Het maakt heel veel activiteiten mogelijk die direct of indirect dit project goed ondersteunen. Het volledige programma is te vinden op de website van de gemeente bij de agenda van de vergadering van 1 december 2022.

In deze commissievergadering vroeg de fractie van de ChristenUnie ook aandacht voor de tijd die na deze vier jaar aanbreekt, als de extra middelen op zijn. Wethouder Liesbeth Vos gaf aan dat ook de komende vier jaar er ruimte is voor het weer aanvullen van de reserve, zodat de reguliere activiteiten niet in gevaar komen.

De ChristenUnie is bijzonder blij met deze plannen. Op deze manier voert de gemeente een van haar belangrijkste taken uit. Het ondersteunen van mensen die in een kwetsbare positie zitten!

We zijn dan ook blij dat alle fracties in de raad dit voorstel ondersteunden! Wij wensen het college en in het bijzonder de portefeuillehouder wethouder Vos, veel wijsheid toe bij het uitrollen van de voorgestelde plannen in de komende jaren. De formele vaststelling is in de raadsvergadering van 15 december a.s. als de lijst met B onderwerpen wordt afgehamerd. 

De commissieleden van de commissie samenleving en Bestuur voor de ChristenUnie:

Arno Hardonk

Geerco André

Miranda Sloots

Labels

« Terug