Zonnepanelen op zwembad de Veldkamp

Samen Recht Doen.png10-12-2022 08:48 10-12-2022 08:48

In de commissievergadering Ruimte gebruik & Leefomgeving op woensdag 30 november werd gesproken over het plaatsen van zonnepanelen op zwembad de Veldkamp.

Op 3 juni 2021 stond hetzelfde voorstel op de agenda. Echter was de aanbesteding van het zwembad nog niet rond, om die reden heeft de ChristenUnie toen verzocht dit punt van de agenda te halen. Het plaatsen van de zonnepanelen vonden we op dat moment een te groot risico. Als de aanbesteding niet was gelukt dan zouden de dure, net geplaatste panelen weer verwijderd moeten worden.

 

De aanbesteding is nu rond, dus is het logisch dat het voorstel weer opnieuw voor ons ligt, . Gezien de huidige energieprijzen kan er wat ons betreft niet snel genoeg gestart worden met de realisatie. Dit voorstel draagt bij aan de gestelde klimaatdoelen, aan een klimaatneutraal Oldebroek in 2050. Het klopt, de exploitant betaalt niet helemaal de marktconforme energieprijs van nu. Maar we hebben allemaal kennis kunnen nemen van de berichten dat sportclubs en zwembaden door de torenhoge energiekosten in zwaar dreigen te komen, of al zitten. Daarom voelt het voor ons logisch om op deze wijze bij te dragen aan het in stand houden van zwembad de Veldkamp. Het levert ons nu niet veel op, maar het kost ons als gemeente ook niets extra, dus het verhaal is kostendekkend. Als groot voorstander van zon-op-dak kunnen wij nu van harte instemmen met dit voorstel.

Tijdens de raadsvergadering op 15 december zal dit besluit als B-stuk afgehamerd worden.

 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

 

Labels

« Terug