Nieuwbouw basisschool De Regenboog in Oldebroek

Samen Recht Doen.png10-12-2022 09:57 10-12-2022 09:57

De commissie Samenleving & Bestuur heeft in de vergadering van donderdag 1 december 2022 uitgebreid gesproken over het feit dat de nieuwbouw van basisschool De Regenboog in Oldebroek € 1.076.000 duurder uitvalt dan in eerste instantie was verwacht. In het bijbehorende voorstel van college van burgemeester en wethouders wordt uitgebreid aangegeven dat de bouwkosten onvoorzien aanzienlijk zijn gestegen door aanscherping van de eisen die de overheid stelt voor het programma Frisse Scholen als gevolg van COVID-19, een sterke stijging van de kosten van bouwmaterialen en marktwerking in de bouw. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis zorgen daarnaast nog steeds voor een sterke indexatie van de bouwkosten en de kosten voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook wordt in het voorstel aangegeven dat het schoolbestuur heeft zorg gedragen voor een scherpe aanbesteding. Het aanbestedingsresultaat levert een prijs op van circa € 2.900 per m2 aan stichtingskosten. Huidige marktconforme stichtingskosten komen uit op circa € 3.200 tot € 3.500 per m2.

Investeringen in de onderwijshuisvesting worden bekostigd uit de reserve onderwijshuisvesting. Door hogere kredieten gaat deze reserve in de toekomst in de min uitkomen. Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie geeft wethouder Liesbeth Vos aan dat het aangekondigde Integraal Huisvestingsplan  eind 2023 aan de raad wordt aangeboden.

Tijdens de commissievergadering bleek dat alle politieke partijen het betreffende voorstel omarmen. Voor de fractie van de ChristenUnie is het duidelijk dat een schoolgebouw een belangrijke plek is waarin kinderen een groot deel van hun jeugd beleven. Het bieden van goede huisvesting voor onderwijs is een echte kerntaak van de gemeente. Dat daar een prijskaartje aan hangt is dan ook evident.

 Unaniem werd geconcludeerd dat als we niet akkoord gaan met het betreffende voorstel er geen nieuwe school wordt gebouwd. Het voorstel zal dan ook als hamerstuk worden behandeld in de komende raadsvergadering van 15 december 2022. De fractie van de ChristenUnie is blij dat het schoolbestuur de gunning van de aanbesteding van de bouwfase nu definitief kan maken.

Labels

« Terug