Impressie begrotingsvergadering

12-11-2009 10:00 12-11-2009 10:00

Op de tiende dag van de elfde maand in tweeduizendnegen kwamen de politieke partijen van de gemeente Oldebroek elkaar tijdens de algemene beschouwingen tegen.
Voorafgaand aan de vergadering had Albert Schweizer, Duits arts, lutherse theoloog, filosoof, musicus en medisch zendeling alle aanwezigen in de raadszaal van Oldebroek het volgende toe kunnen voegen: “Ik weet niet wat jullie lot zal zijn, maar één ding weet ik wel: de enigen onder jullie die echt gelukkig zullen zijn, zijn degenen die geprobeerd en ontdekt hebben hoe ze anderen kunnen dienen.”
De voorzitter, burgemeester Zielhuis opende de vergadering op de gebruikelijke wijze.De fractievoorzitter van de ChristenUnie opent de beschouwingen.
De heer van Leijen zet in vanuit de meldkamer in Apeldoorn met de spreuk: “Wat gemaakt is, is niet af!”
Hij maakt zijn betoog af met instemming van Habakuk, een bijbelse profeet die opmerkt: “Al zou de vijgeboom niet meer bloeien, ik zal blijven jubelen voor God.” Het opgeheven stukje steen uit de Berlijnse muur zorgt voor een rimpeling in het water van de vijver van onze vrijheid.
Muzikaal is de start van de voorman, de heer Kolkman van de Partij van de Arbeid: “Het leven is, wat je gebeurt.”
We moeten plannen blijven maken die een goede mix hebben van ambitie en zorgvuldigheid. Hij legt de vinger bij de noodzaak van klantgerichte dienstverlening en vraagt om een open en vlotte communicatie met de inwoners. De samenwerking met Hattem en Heerde is het slot van het muziekstuk met lage en hoge tonen.
De heer Zoet van het CDA zorgt voor Elfstedentochtkoorts wanneer hij zijn gehoor meeneemt op het ijs. Enige slagvaardigheid dient met aan de dag te leggen om de elementen te kunnen trotseren. Hij vindt dat het college en de raad daarin redelijk zijn geslaagd. We zijn bijna in Leeuwarden. Het elfstedenkruisje wenkt ons toe, wie mag dit kostbare kleinood in ontvangst nemen. Zijn partij gaat voor de beste tijd. Het is nog meer gewenst dat wij allemaal voor 12.00 uur ’s nachts de finish bereiken.
SGP fractievoorzitter, de heer ten Hove begint vanuit het nabije verleden zijn bijdrage. Na een en ander rechtgezet te hebben, richt hij de blik voorwaarts. Wanneer er extra geld in het gemeentelaatje terechtkomt, is het goed om de burgers daarvan te laten profiteren. Verder stelt hij dat de kloof tussen burger en politiek niet is verkleind en sluit af met het statement: “maak onderscheid tussen kritiek op de zaak en de persoon.”
De rij wordt gesloten door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Haar woordvoerder de heer Kemp stapt opnieuw op de fiets en heeft heel wat zware cols voorbij zien komen in de afgelopen periode. Hij constateert dat het college de koers heeft verlaten en er nog weinig toeschouwers te vinden zijn langs het parcours. Met een pleidooi voor rechte ruggen en geen slappe knieen rond hij af met gebakken lucht, die biobased economy heet.
Het is de elfde dag van diezelfde elfde maand in tweeduizendnegen.
Tijdens onze reis van overleven naar zingeving zullen we merken dat sommige krachten ons energie geven en ons vooruit helpen. Kennis en hoop geven ons stabiliteit. Opwinding en vertrouwen helpen ons op de weg naar succes. Een besef van rentmeesterschap en verantwoordelijkheid voor anderen zetten ons aan tot zingeving.

Gijs van den Brink

Labels

« Terug

Reacties op 'Impressie begrotingsvergadering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.