Agrariërs praten ChristenUnie bij

STA7344721-11-2009 10:18 21-11-2009 10:18

Volgende maand zal de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied vaststellen. Niet alle raadsleden hebben evenveel affiniteit met de agrarische bedrijvigheid in het buitengebied. Reden voor de ChristenUnie Oldebroek om een bezoek te brengen aan een tweetal agrariërs en zich te laten bijpraten over wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een modern landbouwbedrijf.

Bijna vier jaar is er gewerkt om een nieuw bestemmingsplan te maken voor het buitengebied van de gemeente Oldebroek. Er zijn meerdere inspraakmomenten geweest voor belanghebbenden. Ook is meerdere keren met de commissie Ruimte en Grond gesproken over de voortgang van het plan. Nu is het dan zover dat het College van B&W het plan heeft goedgekeurd en aangeboden aan de gemeenteraad van Oldebroek.

Deze week hebben we als commissie Ruimte en Grond de laatste inspraakronde gehouden. Hier konden belanghebbenden nog één keer hun zienswijze toelichten waarom ze toch nog een wijziging/verandering in het plan zouden wensen. We zijn ons als ChristenUnie fractie bewust dat de vaststelling van dit plan een erg belangrijke zaak is. Het legt namelijk voor 10 jaar vast wat wel en niet mag aan bebouwing en bestemming in het plangebied.

Daarom gaan we deze maand intensief aan de slag om het plan nog eens goed door te nemen en de ingediende en veelal nog eens toegelichte zienswijzen te beoordelen. Soms zijn het kleine dingen waarbij je denkt, waarom is dit niet eerder opgelost, soms zijn het zaken waar men elkaar toch niet goed heeft begrepen, soms zijn het dingen die je wel zou willen maar door provinciale of landelijke wetgeving weer niet kunnen. Daartussenin zit nog wel wat ruimte om plaatselijk en politiek je eigen afwegingen te maken.

We zijn ons er terdege van bewust dat de landbouwers nog steeds de belangrijkste gebruikers van het buitengebied zijn. Waarvoor het bestemmingsplan ook gelijk bepalend is voor de ontwikkeling van het bedrijf zowel planologisch alsook economisch. Daarnaast komen er steeds meer voormalige agrarische bedrijen leeg te staan waar ook weer op beleid op gemaakt moet worden om het buitengebied ook ‘leefbaar’ te houden.

Omdat niet alle leden van onze fractie evenveel affiniteit hebben met de landbouw hebben we als fractie en bestuur van de ChristenUnie twee bedrijfsbezoeken gebracht in het buitengebied van Oosterwolde. Op het nieuwe melkveebedrijf van familie van Wijhe aan de Winterdijk hebben we de in aanbouw zijnde stal bekeken. Een moderne stal met veel ruimte en licht en veel ‘koecomfort’ met plaats voor 95 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Een prachtige stal waar deze jonge ondernemer de komende jaren weer mee vooruit kan. “dat dacht mijn vader ook toen hij 25 jaar geleden een stal bouwde voor 30 koeien” zei Wilhelm. Wat nog maar eens onderstreept hoe snel de ontwikkelingen in de landbouw gaan.

Vervolgens hebben we bij Jan Achter de Molen aan de Koemkolkweg de kalverstal bezichtigd. Hier zagen we een nieuwe stal met 1000 mestkalveren die zo geautomatiseerd is dat één man de complete stal kan verzorgen. Als fractie hebben we een goede indruk gekregen hoe de schaalvergroting in de landbouw doorgaat en hoe een modern landbouwbedrijf er tegenwoordig functioneert en tegen welke regelgeving men bij de uitoefening van het bedrijf aanloopt. Dit alles om straks op 15 december in de raadsvergadering ook op dit vlak een goede en afgewogen beslissing te kunnen nemen.

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug

Reacties op 'Agrariërs praten ChristenUnie bij'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.