ChristenUnie breekt opnieuw lans voor Loco

imagesCAF4J8V314-11-2009 21:10 14-11-2009 21:10

Bij de begrotingsbehandeling deze week hebben we opnieuw aandacht gevraagd voor de LOCO. In 2009 zijn er nieuwe uitspraken door de Tweede Kamer gedaan en is er sprake van aangepaste wetgeving. Deze biedt meer steun in de rug van de lokale omroep. Centraal staat daarbij dat het gemeentebestuur – onder voorwaarden – de rijksnorm behoort door te sluizen naar de lokale omroep, bij ons dus de Loco. We leggen uit wat er is veranderd en wat we willen.

Ons beleid tot nu toe

Onze fractie heeft zich altijd zeer positief opgesteld jegens de LOCO. Al jaren. Zo hebben we in 2003 een uitvoerig pleidooi gehouden. Met als kernpunten:

  • de loco is belangrijk voor de samenleving en verdient steun
  • het rijksbedrag is niet geoormerkt, de gemeente is weliswaar niet verplicht het zonder meer door te sluizen, maar het beleid zou er wel opgericht moeten zijn die kant op te werken
  •  hoewel deze bekostiging niet onder de subsidieverordening valt mag van de LOCO wel enige medewerking worden gevraagd om – net als bij verenigingen die wel onder subsidieverordening vallen – enig inzicht te geven in hun financiën.

Loco heeft dit laatste categorisch geweigerd met als principieel argument dat men er recht op heeft.

Nieuwe regels

Recent is de visie van de Tweede Kamer aangescherpt. Wat is nu echter het merkwaardige?

De Tweede Kamer is van mening dat gemeenten die tot nu toe een bijdrage weigerden, hier vanaf 1 januari 2010 niet meer onderuit kunnen. Diezelfde Kamer zegt echter tegelijkertijd dat het dan moet gaan om een vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de publieke lokale omroep, voor zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt (let op deze cursieve woorden). Dit laatste brengt kennelijk met zich mee dat de gemeente enig inzicht moet krijgen in de financiën van de LOCO.

Ons standpunt

Hier kunnen en willen we als fractie niet omheen, ondanks onze sympathie voor de LOCO. Dus hebben we het college bevraagd op haar visie hieromtrent. We vroegen wat de visie is van het college op dit spanningsveld. Ook vroegen we of het college bereid is in overleg te treden met de LOCO om hen te bewegen binnen de ruimte van de wet via enig inzicht in hun financiën (eventueel met een gesplitste begroting) mee te werken aan wat toch in hun eigen belang mag worden verondersteld.

Resultaat

Uit de beantwoording van het college begrepen we dat ook het college dit spanningsveld wel ziet. Om kort te gaan: onze vraag in tweede termijn of het college weer wilde gaan praten met Loco werd door de wethouder bevestigend beantwoord. Hij voegde daar zelfs aan toe voortdurend contact met Loco te hebben. We staan als fractie op het standpunt dat het college niet hoeft te ‘leuren’ met haar aanbod. Anderzijds kan ze niet om de wettelijke eis van inzicht in de financiën (zie onze cursieve tekst) heen. We hopen dat Loco ook begrijpt dat de positieve wil er is, maar dat van hen ook meedenken en medewerking mag worden gevraagd in hun eigen belang.

We hopen als fractie hiermee te hebben bevorderd dat er een stap in de goede richting is gezet..

Henk van Bergeijk

 

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie breekt opnieuw lans voor Loco'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.